Digitalt Danmark

TDC Group binder Danmark sammen

Mobiltelefoni og bredbånd fremmer produktiviteten i samfundet ved at gøre hverdagen nemmere og åbne nye muligheder. I takt med, at samfundet er blevet mere og mere digitalt, ser vi det som en nærmest basal nødvendighed at have adgang til telefon- og internetforbindelser uanset tid og sted. Det stiller stadig større krav til den digitale infrastruktur, som binder os sammen.

TDC Group spiller en vigtig rolle i det danske samfund. Med over 280.000 km fiber-, kabel-tv- og kobberkabler samt et stærkt og bredt dækkende 2G, 3G og 4G mobilnet servicerer vi dagligt selve fundamentet under det digitale Danmark. I Sverige, Norge og Finland råder vi over et fiberbaseret netværk på tværs af landegrænserne, som giver os mulighed for at levere avancerede kommunikationsløsninger til erhvervskunder på nordisk niveau. Efter opkøbet af selskabet Get i Norge i 2014 forsyner vi også ca. 500.000 norske husstande og virksomheder med et fiber-baseret net.

Telemedicin og digital velfærd

Vi arbejder aktivt for at udbrede telemedicin og digitale løsninger inden for velfærdsområdet, som ruster samfundet til fremtidige udfordringer. Med denne indsats vil vi på én gang udvikle velfærdsydelser, som kommer befolkningen til gode og samtidig udvikle forretningsmuligheder i takt med, at nye teknologiske muligheder åbner sig.

Digitale indholdstjenester

TDC Group har også fokus på at udvikle og fremme innovative digitale indholdsstjenester. Vi ønsker fortsat at understøtte et kreativt og mangfoldigt produktionsmiljø i Danmark, hvor digitale tjenester understøtter grundlaget for at skabe fx kunst, film og musik.

Share With Care

TDC Group støtter Share With Care. Share With Care er en oplysningsindsats - et samarbejde mellem Rettighedsalliancen, Teleindustrien, DI ITEK og Kulturministeriet - som har til formål at oplyse om alle de mange lovlige tjenester, hvor man kan opleve musik, film, tv, spil og litteratur, samtidig med at man sikrer, at kunstnere og producenter får betaling for deres arbejde. Share With Care bygger på principper om at ændre adfærd ved at påvirke brugerne der, hvor de er, i stedet for at fortælle dem, hvad de må og ikke må. Kampagnen fokuserer på at gøre det så nemt og naturligt som muligt for brugerne at vælge det lovlige alternativ. Desuden betoner kampagnen, at det er en fælles opgave at være med til at sikre en bæredygtig digital fremtid for kulturen. Du kan læse mere om de godkendte digitale tjenester på Share With Care's hjemmeside.

Mere om TDC Group

Kontakt vores CSR-afdeling

Har du spørgsmål til vores CSR-arbejde, er du altid velkommen til at kontakte vores CSR-afdeling.