Trivsel på arbejdspladsen

TDC Group arbejder på stærkt konkurrenceprægede markeder og er under konstant forandring. Det stiller høje krav til vores medarbejdere og deres evne til at omstille sig. Som arbejdsgiver anerkender vi vores ansvar for at sikre, at vores medarbejdere trives på trods af det høje tempo. Det gælder både i dagligdagen, når bølgerne går højt, men også mht. den løbende kompetenceudvikling, som understøtter medarbejderens trivsel og udvikling på længere sigt. Vores fokus på trivsel er samtidig bygget ind som et vigtigt punkt i vores lederuddannelser.

Gennem de seneste år er det lykkedes os at opnå et højt niveau af medarbejdertilfredshed, og vi arbejder fortsat målrettet på at sikre, at vores medarbejdere trives og føler sig både engagerede og motiverede. Et solidt og veludbygget arbejdsmiljøsystem med hensyntagen til både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø har båret frugt, og vi har konstant fokus rettet på forebyggelse af arbejdsulykker.

Mangfoldighed
Vi stræber efter at være en mangfoldig arbejdsplads med plads til alle typer medarbejdere. Igennem flere år har vi sat mangfoldighed på dagsorden, fordi vi har brug for dygtige medarbejdere uanset køn, etnicitet, seksualitet eller funktionsevne. Vi ønsker også at afspejle mangfoldigheden i det omgivende samfund, fordi vi som virksomhed handler med alle typer kunder.

Mere om TDC Group

Ansvarlighed og bæredygtighed er en naturlig del af vores forretning. Vi udgiver en CSR-rapport hvert år, som beskriver aktuelle initiativer og konkrete resultater.

Kontakt vores CSR-afdeling

Har du spørgsmål til vores CSR-arbejde, er du altid velkommen til at kontakte vores CSR-afdeling.