Vores tilgang til CSR

Ansvarlighed og bæredygtighed er en naturlig del af vores forretning. Det hviler både på vores historiske arv og vores rolle i samfundet som Danmarks førende kommunikations- og underholdningsvirksomhed.

Corporate Social Responsibility
Hos TDC Group betragter vi vores samfundsansvar som en integreret del af vores forretning. Ud fra en ambitiøs grundholdning til CSR forgrener konkrete initiativer sig ud til alle forretningsområder under et samlet mål om at fremme social og miljømæssig bæredygtighed. Vores strategiske fokus på CSR er samtidig med til at skabe forretningsmæssig værdi. Ikke kun ved at styrke virksomhedens omdømme, men også ved at reducere omkostninger, fremme innovation og forbedre vores forståelse af forventningerne hos vores interessenter.

Fem fokusområder
Vi mener, at vores CSR-indsats skal tage udgangspunkt i virksomhedens profil; Det felt vi arbejder med, de lande vi opererer i, og hvem vores kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere er. Derfor er vores arbejde med ansvarlighed og bæredygtighed struktureret efter fem fokusområder, som er koblet til vores kerneforretning og udvalgt ud fra undersøgelser og dialog med kunder, medarbejdere og investorer. De fem fokusområder udgør dermed de emner, som har størst betydning for vores interessenter, og hvor vi som virksomhed kan gøre størst forskel: 

  • Digitalt Danmark
  • Kundetryghed og tillid
  • Klima og miljø
  • Medarbejdertrivsel og mangfoldighed
  • Sociale partnerskaber

Vores CSR-strategi er gældende for hele TDC Group inklusiv danske og nordiske datterselskaber. På de følgende sider kan du læse mere specifikt om de udvalgte fokusområder. 

Integritet og gennemsigtighed

Anti-korruption og gaver

TDC Group er stærk tilhænger af fri og lige konkurrence på åbne og gennemskuelige vilkår. Derfor accepterer vi ikke korruption i nogen form.

globalt perspektiv

UN Global Compact

Mange samfundsmæssige udfordringer i dag har global karakter. Derfor har vi siden 2009 været tilsluttet FN's Global Compact, der er verdens største initiativ for virksomheders samfundsansvar.

Mere om TDC Group

Kontakt vores CSR-afdeling

Har du spørgsmål til vores CSR-arbejde, er du altid velkommen til at kontakte vores CSR-afdeling.