Selskabsmeddelelse

TDC : OFFENTLIGGØRELSE AF ENDELIGT RESULTAT OG PRISFASTSÆTTELSE I FORBINDELSE MED TDC A/S' KØBSTILBUD TIL VISSE OBLIGATIONSEJERE

MÅ IKKE DISTRIBUERES I - ELLER TIL PERSONER, SOM ER BOSIDDENDE ELLER BEFINDER SIG I - USA, USA'S TERRITORIER ELLER BESIDDELSER (HERUNDER PUERTO RICO, JOMFRUØERNE, GUAM, AMERIKANSK SAMOA, WAKE ISLAND OG THE NORTHERN MARIANA ISLANDS, I NOGEN AMERIKANSK DELSTAT ELLER I DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TIL "US PERSONS" (SOM DEFINERET I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933 MED SENERE ÆNDRINGER) ELLER I JURISDIKTIONER, HVOR DET ER ULOVLIGT AT OFFENTLIGGØRE OG UDSENDE DETTE DOKUMENT.

 

I forlængelse af TDC A/S' selskabsmeddelelse af 8. december 2016 har TDC A/S i dag offentliggjort det endelige resultat og prisfastsættelsen i forbindelse med tilbuddene til ejerne af TDC A/S' (i) EUR 800 mio. 4,375% obligationer med udløb i 2018 ("2018-Obligationerne") og (ii) GBP 550 mio. 5,625 % obligationer med udløb i 2023 ("2023-Obligationerne") om at sælge disse obligationer til TDC A/S mod kontant betaling.

 

Resultatet og prisfastsættelsen fremgår af TDC A/S' meddelelse af dags dato (kun på engelsk) til fondsbørsen i Luxembourg, som findes på børsens hjemmeside www.bourse.lu. Denne meddelelse skal læses i sammenhæng med ovennævnte meddelelse til fondsbørsen i Luxembourg.

 

De tilbagekøbte obligationer udgør nominelt EUR 200 mio. af 2018-Obligationerne og nominelt GBP 125 mio. af 2023-Obligationerne (for 2023-Obligationerne svarende til modværdien af EUR 150 mio.).

 

Den totale tilbagekøbte hovedstol svarer til modværdien af EUR 350 mio., og den totale kontante købesum er EUR 394 mio. De tilbagekøbte obligationer vil blive annulleret.

 

Herefter vil det nominelle udestående beløb på 2018-Obligationerne være EUR 600 mio. og det nominelle udestående beløb på 2023-Obligationerne være GBP 425 mio.

 

Denne meddelelse påvirker ikke TDC’s forventninger for 2016, som blev offentliggjort 2. november 2016 i forbindelse med offentliggørelsen af TDC’s delårsrapport for tredje kvartal 2016.

 

Eventuelle spørgsmål vedrørende ovennævnte kan rettes til TDC Investor Relations på tlf. +45 6663 7680 eller pr. e-mail til investorrelations@tdc.dk.

 

         TDC A/S
         Teglholmsgade 1
         0900 København C
         tdc.dk