Selskabsmeddelelse

TDC : Tilbud fra TDC A/S om tilbagekøb af obligationer mod kontant betaling

MÅ IKKE DISTRIBUERES I - ELLER TIL PERSONER, SOM ER BOSIDDENDE ELLER BEFINDER SIG I - USA, USA'S TERRITORIER ELLER BESIDDELSER (HERUNDER  PUERTO RICO, JOMFRUØERNE, GUAM, AMERIKANSK SAMOA, WAKE ISLAND OG THE NORTHERN MARIANA ISLANDS, I NOGEN AMERIKANSK DELSTAT ELLER I DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TIL "US PERSONS" (SOM DEFINERET I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933 MED SENERE ÆNDRINGER) ELLER I JURISDIKTIONER, HVOR DET ER ULOVLIGT AT OFFENTLIGGØRE OG UDSENDE DETTE DOKUMENT.

 

TDC A/S har i dag fremsat et tilbud til ejerne af selskabets EUR 800.000.000 4,375% obligationer med udløb i 2018 og GBP 550.000.000 5,625% obligationer med udløb i 2023 om at sælge disse til TDC A/S mod kontant betaling (samlet "Tilbuddene") med forbehold for de begrænsninger, der gælder med hensyn til udbud og distribution. For nuværende forventer TDC A/S at acceptere tilbagekøb af obligationer for et samlet nominelt beløb på op til EUR 350.000.000 eller modværdien heraf.

 

Tilbuddene fremsættes på de vilkår og med de begrænsninger, der fremgår af et tilbudsdokument dateret 8. december 2016 ("Tilbudsdokumentet").

 

Formålet med Tilbuddene er at nedbringe TDC A/S' bruttogæld.

 

Denne meddelelse skal læses i sammenhæng med TDC A/S' meddelelse af dags dato (kun på engelsk) til fondsbørsen i Luxembourg, som findes på børsens hjemmeside www.bourse.lu og Tilbudsdokumentet.

 

Meddelelserne og Tilbudsdokumentet indeholder væsentlige oplysninger, som bør læses, inden der træffes beslutning om at acceptere Tilbuddene. 

 

Hverken meddelelserne eller Tilbudsdokumentet udgør nogen opfordring til at deltage i Tilbuddene til nogen person eller i nogen jurisdiktion, hvor det i henhold til værdipapirlovgivningen er ulovligt at fremsætte en sådan opfordring eller deltage i et sådant købstilbud. Distribution af disse meddelelser og af Tilbudsdokumentet er i visse jurisdiktioner underlagt lovmæssige restriktioner. Personer, der kommer i besiddelse af meddelelserne eller af Tilbudsdokumentet, skal sætte sig ind i og overholde disse restriktioner.

         TDC A/S
         Teglholmsgade 1
         0900 København C
         tdc.dk