Selskabsmeddelelse

TDC : Indberetning af ledende medarbejderes transaktioner vedr. TDC-aktier

TDC A/S offentliggør i dag nedenstående indberetning om ledende medarbejderes transaktioner vedrørende aktier i TDC A/S i henhold til artikel 19 i EU-forordning 596/2014 (markedsmisbrugsforordningen).

Erhvervelsen af aktier omtalt i indberetningen relaterer sig til modning af TDC’s udskudte bonusprogram for 2014. Det udskudte bonusprogram er beskrevet i TDC’s Årsrapport 2016 note 6.1 om incitamentsprogrammer.

 

 

Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar
 
Navn  Pernille Erenbjerg
Årsag til indberetningen
Stilling/titel   Adminsitrerende direktør i TDC A/S
Første indberetning/ændring   Første indberetning
Nærmere oplysninger om udstederen
Navn   TDC A/S
LEI-kode   529900N96EOVRB114D28
Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen
 
Identifikationskode
  Aktier
 
 
 
  ISIN DK0060228559
Transaktionens art   Erhvervelse i henhold til udskudt bonusprogram
  2014 
Pris(er) og mængde(r)
 
Pris(er) : DKK 1.012.748                    Mængde(r) : 36.041 aktier
Aggregerede oplysninger
-       Aggregeret mængde
-       Pris
 
Dato for transaktionen   2017-02-09
Sted for transaktionen   Erhvervelse uden for en markedsplads

 

 

1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar
 
a) Navn  Jens Aaløse
2. Årsag til indberetningen
a) Stilling/titel   Koncerndirektør i TDC A/S
b) Første indberetning/ændring   Første indberetning
3. Nærmere oplysninger om udstederen
a) Navn   TDC A/S
b) LEI-kode   529900N96EOVRB114D28
4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen
 
Identifikationskode
  Aktier
 
 
 
  ISIN DK0060228559
b) Transaktionens art   Erhvervelse i henhold til udskudt bonusprogram
  2014 
c) Pris(er) og mængde(r)
 
Pris(er) : DKK 643.750                  Mængde(r) : 22.908 aktier
d) Aggregerede oplysninger
-       Aggregeret mængde
-       Pris
 
e) Dato for transaktionen   2017-02-09
f) Sted for transaktionen   Erhvervelse uden for en markedsplads

 

         TDC A/S
         Teglholmsgade 1
         0900 København C
         tdc.dk