Selskabsmeddelelse

TDC : Indberetning af ledende medarbejderes transaktioner vedr. TDC-aktier

TDC A/S offentliggør i dag nedenstående indberetning om ledende medarbejderes transaktioner vedrørende aktier i TDC A/S i henhold til artikel 19 i EU-forordning 596/2014 (markedsmisbrugsforordningen).

 

 

Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar
 
Navn  Marina Lønning
Årsag til indberetningen
Stilling/titel   Koncerndirektør i TDC A/S
Første indberetning/ændring   Første indberetning
Nærmere oplysninger om udstederen
Navn   TDC A/S
LEI-kode   529900N96EOVRB114D28
Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen
 
Identifikationskode
  Aktier
 
 
 
  ISIN DK0060228559
Transaktionens art   Køb
Pris(er) og mængde(r)
 
      Pris(er) : DKK 36,3144             Mængde(r) : 19.200 aktier
Aggregerede oplysninger
-       Aggregeret mængde
-       Pris
 
Dato for transaktionen   2017-02-09
Sted for transaktionen   NASDAQ Copenhagen (XCSE)

 

         TDC A/S
         Teglholmsgade 1
         København C
         tdc.dk