Selskabsmeddelelse

TDC : TDC frasælger sit datterselskab TDC Hosting

TDC A/S meddeler i dag, at selskabet har indgået en aftale om frasalg af samtlige aktier i datterselskabet TDC Hosting (TDCH A/S) til Maj Invest Equity.

 

Det sker i forlængelse af TDC Groups samlede strategi om ”Altid enklere og bedre”, der blandt andet strømliner TDC’s erhvervsforretning. TDC Hosting leverer it-infrastruktur og it-outsourcing ydelser, både alene og i samarbejde med TDC Erhverv.

 

Frasalget er betinget af godkendelse fra de danske konkurrencemyndigheder og forventes gennemført i løbet af 2-3 måneder.

 

Det er aftalt mellem parterne, at salgsprisen ikke offentliggøres. Salgsprovenuet vil blive anvendt til reduktion af gæld.

 

Frasalget ændrer TDC’s forventninger for 2017 til EBITDA, hvorimod forventningerne til EFCF og udbytte pr. aktie er uændret.

 

TDC’s tidligere forventninger for 2017 blev offentliggjort den 3. februar 2017 i TDC’s årsregnskabsmeddelelse for 2016. De opdaterede forventninger for 2017 for TDC tager højde for frasalget af TDC Hosting.

 

  Forventninger for 2017
  Tidligere Opdaterede
EBITDA >DKK 8,3 mia. >DKK8,2 mia.
EFCF Stabilitet eller moderat vækst
Udbytte
pr. aktie
DKK 1,05
(vil blive udbetalt i 1K 2018)

 

Vores forventninger for 2017 bygger på omfattende finansiel vurdering af hver enkelt forretningsenhed. Oplysninger om fremtiden er dog i sagens natur forbundet med visse risici og usikkerheder, som er nærmere beskrevet i TDC Groups Årsrapport 2016 (Ansvarsfraskrivelse og afsnittet med ”Fremtidsudsigterne”).

         TDC A/S
         Teglholmsgade 1
         0900 København C
         tdc.dk