Selskabsmeddelelse

TDC : Indberetning af ledende medarbejderes transaktioner vedr. TDC-aktier

TDC A/S offentliggør i dag nedenstående indberetning om ledende medarbejderes transaktioner vedrørende aktier i TDC A/S i henhold til artikel 19 i EU-forordning 596/2014 (markedsmisbrugsforordningen).

Erhvervelsen af aktier omtalt i indberetningen relaterer sig til lukning af TDC’s udskudte bonusprogram pr. 1. januar 2017 i henhold til generalforsamlingsbeslutning af 9. marts 2017, og vedrører kompensation for lukning af både løbende programmer for 2015 og 2016 samt fremtidige programmer.

 

1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar
 
a) Navn Pernille Erenbjerg
2. Årsag til indberetningen
a) Stilling/titel Administrerende direktør i TDC A/S
b) Første indberetning/ændring Første indberetning
3. Nærmere oplysninger om udstederen
a) Navn TDC A/S
b) LEI-kode 529900N96EOVRB114D28
4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen
 
Identifikationskode
Aktier
 
 
 
ISIN DK0060228559
b) Transaktionens art Erhvervelse som kompensation for lukning af udskudt bonusprogram for 2015
c) Pris(er) og mængde(r)
 
Pris(er) DKK 447.339               Mængde(r)  9.997 aktier
d) Aggregerede oplysninger
-       Aggregeret mængde
-       Pris
 
e) Dato for transaktionen 2017-03-13
f) Sted for transaktionen Erhvervelse uden for en markedsplads

 

 

1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar
 
a) Navn Pernille Erenbjerg
2. Årsag til indberetningen
a) Stilling/titel Administrerende direktør i TDC A/S
b) Første indberetning/ændring Første indberetning
3. Nærmere oplysninger om udstederen
a) Navn TDC A/S
b) LEI-kode 529900N96EOVRB114D28
4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen
 
Identifikationskode
Aktier
 
 
 
ISIN DK0060228559
b) Transaktionens art Erhvervelse som kompensation for lukning af udskudt bonusprogram for 2016
c) Pris(er) og mængde(r)
 
Pris(er)  DKK 875.768         Mængde(r)  39.638 aktier
d) Aggregerede oplysninger
-       Aggregeret mængde
-       Pris
 
e) Dato for transaktionen 2017-03-13
f) Sted for transaktionen Erhvervelse uden for en markedsplads

 

 

1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar
 
a) Navn Pernille Erenbjerg
2. Årsag til indberetningen
a) Stilling/titel Administrerende direktør i TDC A/S
b) Første indberetning/ændring Første indberetning
3. Nærmere oplysninger om udstederen
a) Navn TDC A/S
b) LEI-kode 529900N96EOVRB114D28
4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen
 
Identifikationskode
Aktier
 
 
ISIN DK0060228559
b) Transaktionens art Erhvervelse som kompensation for lukning af udskudt bonusprogram pr. 1. januar 2017
c) Pris(er) og mængde(r)
 
Pris(er)  DKK 0                        Mængde(r)  31.285 aktier
d) Aggregerede oplysninger
-       Aggregeret mængde
-       Pris
 
e) Dato for transaktionen 2017-03-13
f) Sted for transaktionen Erhvervelse uden for en markedsplads

 

 

1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar
 
a) Navn Jens Aaløse
2. Årsag til indberetningen
a) Stilling/titel Koncerndirektør i TDC A/S
b) Første indberetning/ændring Første indberetning
3. Nærmere oplysninger om udstederen
a) Navn TDC A/S
b) LEI-kode 529900N96EOVRB114D28
4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen
 
Identifikationskode
Aktier
 
 
 
ISIN DK0060228559
b) Transaktionens art Erhvervelse som kompensation for lukning af udskudt bonusprogram for 2015
c) Pris(er) og mængde(r)
 
Pris(er)  DKK 258.500        Mængde(r)  5.776 aktier
d) Aggregerede oplysninger
-       Aggregeret mængde
-       Pris
 
e) Dato for transaktionen 2017-03-13
f) Sted for transaktionen Erhvervelse uden for en markedsplads

 

 

1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar
 
a) Navn Jens Aaløse
2. Årsag til indberetningen
a) Stilling/titel Koncerndirektør i TDC A/S
b) Første indberetning/ændring Første indberetning
3. Nærmere oplysninger om udstederen
a) Navn TDC A/S
b) LEI-kode 529900N96EOVRB114D28
4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen
 
Identifikationskode
Aktier
 
 
 
ISIN DK0060228559
b) Transaktionens art Erhvervelse som kompensation for lukning af udskudt bonusprogram for 2016
c) Pris(er) og mængde(r)
 
Pris(er)  DKK 407.524              Mængde(r)  18.444 aktier
d) Aggregerede oplysninger
-       Aggregeret mængde
-       Pris
 
e) Dato for transaktionen 2017-03-13
f) Sted for transaktionen Erhvervelse uden for en markedsplads

 

 

1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar
 
a) Navn Jens Aaløse
2. Årsag til indberetningen
a) Stilling/titel Koncerndirektør i TDC A/S
b) Første indberetning/ændring Første indberetning
3. Nærmere oplysninger om udstederen
a) Navn TDC A/S
b) LEI-kode 529900N96EOVRB114D28
4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen
 
Identifikationskode
Aktier
 
 
 
ISIN DK0060228559
b) Transaktionens art Erhvervelse som kompensation for lukning af udskudt bonusprogram    pr. 1. januar   2017
c) Pris(er) og mængde(r)
 
Pris(er)  DKK 0             Mængde(r)  11.187 aktier
d) Aggregerede oplysninger
-       Aggregeret mængde
-       Pris
 
e) Dato for transaktionen 2017-03-13
f) Sted for transaktionen Erhvervelse uden for en markedsplads

 

 

1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar
 
a) Navn Michael Moyell Juul
2. Årsag til indberetningen
a) Stilling/titel Koncerndirektør i TDC A/S
b) Første indberetning/ændring Første indberetning
3. Nærmere oplysninger om udstederen
a) Navn TDC A/S
b) LEI-kode 529900N96EOVRB114D28
4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen
 
Identifikationskode
Aktier
 
 
 
ISIN DK0060228559
b) Transaktionens art Erhvervelse som kompensation for lukning af udskudt bonusprogram for 2016
c) Pris(er) og mængde(r)
 
Pris(er)  DKK 102.578          Mængde(r)  4.642 aktier
d) Aggregerede oplysninger
-       Aggregeret mængde
-       Pris
 
e) Dato for transaktionen 2017-03-13
f) Sted for transaktionen Erhvervelse uden for en markedsplads

 

 

1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar
 
a) Navn Michael Moyell Juul
2. Årsag til indberetningen
a) Stilling/titel Koncerndirektør i TDC A/S
b) Første indberetning/ændring Første indberetning
3. Nærmere oplysninger om udstederen
a) Navn TDC A/S
b) LEI-kode 529900N96EOVRB114D28
4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen
 
Identifikationskode
Aktier
 
 
 
ISIN DK0060228559
b) Transaktionens art Erhvervelse som kompensation for lukning af udskudt bonusprogram   pr. 1. januar 2017
c) Pris(er) og mængde(r)
 
Pris(er)  DKK 0                Mængde(r)  10.861 aktier
d) Aggregerede oplysninger
-       Aggregeret mængde
-       Pris
 
e) Dato for transaktionen 2017-03-13
f) Sted for transaktionen Erhvervelse uden for en markedsplads

 

 

1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar
 
a) Navn Stig Pastwa
2. Årsag til indberetningen
a) Stilling/titel Koncernfinansdirektør i TDC A/S
b) Første indberetning/ændring Første indberetning
3. Nærmere oplysninger om udstederen
a) Navn TDC A/S
b) LEI-kode 529900N96EOVRB114D28
4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen
 
Identifikationskode
Aktier
 
 
 
ISIN DK0060228559
b) Transaktionens art Erhvervelse som kompensation for lukning af udskudt bonusprogram   pr. 1. januar 2017
c) Pris(er) og mængde(r)
 
Pris(er)  DKK 0         Mængde(r)  17.379 aktier 
d) Aggregerede oplysninger
-       Aggregeret mængde
-       Pris
 
e) Dato for transaktionen 2017-03-13
f) Sted for transaktionen Erhvervelse uden for en markedsplads

 

 

1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar
 
a) Navn Gunnar Evensen
2. Årsag til indberetningen
a) Stilling/titel Koncerndirektør i TDC A/S
b) Første indberetning/ændring Første indberetning
3. Nærmere oplysninger om udstederen
a) Navn TDC A/S
b) LEI-kode 529900N96EOVRB114D28
4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen
 
Identifikationskode
Aktier
 
 
 
ISIN DK0060228559
b) Transaktionens art Erhvervelse som kompensation for lukning af udskudt bonusprogram   pr. 1. januar 2017
c) Pris(er) og mængde(r)
 
Pris(er)  DKK 0          Mængde(r)  11.445 aktier 
d) Aggregerede oplysninger
-       Aggregeret mængde
-       Pris
 
e) Dato for transaktionen 2017-03-13
f) Sted for transaktionen Erhvervelse uden for en markedsplads

 

1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar
 
a) Navn Louise Knauer
2. Årsag til indberetningen
a) Stilling/titel Koncerndirektør i TDC A/S
b) Første indberetning/ændring Første indberetning
3. Nærmere oplysninger om udstederen
a) Navn TDC A/S
b) LEI-kode 529900N96EOVRB114D28
4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen
 
Identifikationskode
Aktier
 
 
 
ISIN DK0060228559
b) Transaktionens art Erhvervelse som kompensation for lukning af udskudt bonusprogram   pr. 1. januar 2017
c) Pris(er) og mængde(r)
 
Pris(er)  DKK 0           Mængde(r) 9.125 aktier 
d) Aggregerede oplysninger
-       Aggregeret mængde
-       Pris
 
e) Dato for transaktionen 2017-03-13
f) Sted for transaktionen Erhvervelse uden for en markedsplads

 

 

 

1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar
 
a) Navn Marina Lønning
2. Årsag til indberetningen
a) Stilling/titel Koncerndirektør i TDC A/S
b) Første indberetning/ændring Første indberetning
3. Nærmere oplysninger om udstederen
a) Navn TDC A/S
b) LEI-kode 529900N96EOVRB114D28
4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen
 
Identifikationskode
Aktier
 
 
 
ISIN DK0060228559
b) Transaktionens art Erhvervelse som kompensation for lukning af udskudt bonusprogram   pr. 1. januar 2017
c) Pris(er) og mængde(r)
 
Pris(er)  DKK 0                       Mængde(r)  17.379 aktier
d) Aggregerede oplysninger
-       Aggregeret mængde
-       Pris
 
e) Dato for transaktionen 2017-03-13
f) Sted for transaktionen Erhvervelse uden for en markedsplads

 

 

1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar
 
a) Navn Jaap Postma
2. Årsag til indberetningen
a) Stilling/titel Koncerndirektør i TDC A/S
b) Første indberetning/ændring Første indberetning
3. Nærmere oplysninger om udstederen
a) Navn TDC A/S
b) LEI-kode 529900N96EOVRB114D28
4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen
 
Identifikationskode
Aktier
 
 
 
ISIN DK0060228559
b) Transaktionens art Erhvervelse som kompensation for lukning af udskudt bonusprogram   pr. 1. januar 2017
c) Pris(er) og mængde(r)
 
Pris(er)  DKK 0             Mængde(r)  16.294 aktier 
d) Aggregerede oplysninger
-       Aggregeret mængde
-       Pris
 
e) Dato for transaktionen 2017-03-13
f) Sted for transaktionen Erhvervelse uden for en markedsplads

 

         TDC A/S
         Teglholmsgade 1
         0900 København C
         tdc.dk