Selskabsmeddelelse

TDC: Storaktionærmeddelelse vedrørende TDC A/S

I henhold til § 29 i lov om værdipapirhandel m.v., jf. bekendtgørelse nr. 1256 af 4. november 2015 om storaktionærer, meddeles det hermed, at  T. Rowe Price Group, Inc. den 7. april 2017 har oplyst over for TDC, at T. Rowe Price Group, Inc. den 5. april 2017 har erhvervet aktier i TDC, som bringer deres beholdning over 5% af aktiekapitalen og stemmerettighederne.

 

T. Rowe Price Group, Inc. besidder 40.701.388 aktier á nominelt DKK 1 (i alt nominelt DKK 40.701.388) i TDC, svarende til 5,01% af den samlede aktiekapital og af de samlede stemmerettigheder. Aktierne er ejet indirekte.

 

Henvendelser vedrørende ovenstående bedes rettet til TDC Investor Relations, på +45 6663 7680 eller investorrelations@tdc.dk.

 

 

         TDC A/S
         Teglholmsgade 1
         0900 København C
         tdc.dk