Selskabsmeddelelse

TDC : Storaktionærmeddelelse vedrørende TDC A/S

I henhold til § 29 i lov om værdipapirhandel m.v., jf. bekendtgørelse nr. 1256 of 4. november 2015 om storaktionærer, meddeles det hermed, at BlackRock Inc. har informeret TDC om, at pr. 31. maj 2017 udgør BlackRock Inc.’s beholdning af stemmerettigheder og aktiekapital tilknyttet aktier i TDC og via finansielle instrumenter i TDC (nogle med ret til at erhverve aktier og nogle med ret til kontant afregning) under 5%.

         TDC A/S
         Teglholmsgade 1
         0900 København C
         tdc.dk