TDC Reinsurance A/S

TDC Reinsurance A/S er et forsikringsselskab (Captive) etableret med det formål at forsikre relevante risici for TDC Group.

TDC Reinsurance A/S er et 100 % ejet datterselskab af TDC A/S.

Rapportering fra Finanstilsynet

Finanstilsynet undersøger løbende finansielle virksomheders forhold. Efter hver inspektion udarbejder Finanstilsynet en redegørelse, som efterfølgende skal offentliggøres.

Redegørelsen beskriver Finanstilsynets vurdering, herunder de centrale påbud, påtaler og risikooplysninger, som virksomheden har modtaget fra Finanstilsynet.

Besøg også TDC A/S' hjemmeside.

Rapporten om solvens og finansiel situation kan rekvireres hos Anja Topp Fischer

Bestyrelsen i TDC Reinsurance A/S

  • Flemming Jacobsen,formand
  • Erik Halskov
  • Nikolaj J. Salling

Etableret den 11. november 2003 og operationel den 1. juli 2004.

Aktiekapital: DKK 25 mio.
Direktion: Anja Topp Fischer
Revisor: PWC, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Ansatte: 2