Digitalt Danmark

Stærkere digital infrastruktur

I takt med, at vores samfund bliver stadig mere digitaliseret, bliver det en grundlæggende forventning at have tilgængelige telefon- og dataforbindelser uanset tid og sted. Det stiller stadig større krav til den digitale infrastruktur, der skal holde os alle forbundne.

Tilgængeligheden af mobiltelefoni og bredbånd er samtidigt med til at fremme produktiviteten i samfundet ved at gøre hverdagen nemmere og åbne for nye muligheder. Derfor fortsætter TDC Group med at investere ambitiøst for at kunne opgradere og udbygge den digitale infrastruktur yderligere og give adgang til de nyeste teknologier og tjenester.


Digital dannelse og fremtidens kompetencer

Som førende leverandør af digitale forbindelser finder vi det naturligt at tage et medansvar for at sikre, at vi som enkeltpersoner og som samfund har de kompetencer, der skal til i en digital tidsalder. Det gælder de tekniske, kreative såvel som de sociale kompetencer, der er helt afgørende for at kunne udfolde sig som individ og omgås andre respektfuldt i en digital virkelighed. Det gælder ikke mindst for de nye generationer, for hvem den digitale verden er en realitet nærmest lige fra starten af. Det er en stor opgave – men også én, vi som virksomhed gerne vil være med til at løfte.


Telemedicin og velfærdsteknologi

Vi er engageret i at udvikle og udbrede telemedicinske og velfærdsteknologiske løsninger, da vi ser store perspektiver i at kunne bruge teknologien til at levere velfærdsydelser inden for bl.a. sundhed og pleje på en smartere måde. Det giver mulighed for at forbedre livskvaliteten for borgerne, gøre dagligdagen nemmere for personalet, mindske spildtid og behovet for transport samt reducere omkostningerne til sundhedsbehandling og pleje.


Smart Cities

Informations- og kommunikationsteknologien (IKT), som udgør kernen af TDC Groups forretning, rummer et enormt potentiale i forhold til at skabe gevinster for hele samfundet, eksempelvis inden for miljø og klima. Det kan eksempelvis være gennem maskine-til-maskine (M2M) teknologi, dvs. telekommunikation mellem maskiner.

Dette kendes også som ”Internet of Things” (IoT) og giver mulighed for at overvåge processer i realtid eller måle på svært tilgængelige maskiner. Dermed kan man øge effektiviteten i produktionen og reducere forbruget af naturressourcer. Hos TDC Group er vi i fuld gang med at udvikle og implementere løsninger med udgangspunkt i disse teknologier til fremtidens ”Smart Cities” – i samarbejde med en række danske kommuner.

WiFive
Digitalt kørekort i udvikling

WiFive - det gode digitale fællesskab

Hos TDC Group gør vi den digitale fremtid til virkelighed, og vi har derfor også et ansvar for at gøre det digitale fællesskab til et positivt sted at være for de unge. Derfor kickstartede TDC Group den 14. marts et treårigt initiativ i samarbejde med Danske Skoleelever, der skal give de unge et digitalt kørekort og uddanne dem som ambassadører for digital dannelse.
Fremtidens kompetencer

Coding Class 

Målet med Coding Class er først og fremmest at få børn til at blive begejstret for it og teknologi, så de får en bedre forståelse for den verden, der omgiver dem nu og i fremtiden. Eksempelvis ved at lade børnene prøve kræfter med kodning og programmering. Hermed ønsker vi at bidrage til, at fremtidige generationer får en grundlæggende forståelse for det digitale fundament, vores samfund bygger på.  

Make your mark on a better network. Today.

Kontakt vores CSR-afdeling

Har du spørgsmål til vores CSR-arbejde, er du altid velkommen til at kontakte vores CSR-afdeling.