Digitalt Danmark

Som førende teleudbyder i Danmark er vi optaget af at sikre et Digitalt Danmark for alle.

 

Vi arbejder både som ét selskab og i samarbejde med dedikerede og kyndige samfundsrepræsentanter om at fremme digital dannelse for at sikre, at alle kan drage fordel af de nye hurtigt udviklende muligheder, som digitalisering fører med sig.

 

TDC har altid spillet en særlig rolle ved at facilitere kommunikation og sikre forbindelser mellem mennesker. TDC ønsker at understøtte Danmark som digital frontløbernation og samtidig tage medansvar for det samfund, som har fostret os.

 

TDC NET har forpligtet sig til at levere 5G-dækning til hele landet med udgangen af 2020 samt at forbinde 1 million husstande til fibernettet. Når vi investerer i vores netværk, så investerer vi i Danmarks digitale fremtid.

 

Som Danmarks førende leverandør af digitale forbindelser er i det naturligt at tage et medansvar for at sikre, at vi som enkeltpersoner og som samfund har de kompetencer, der skal til i en digital tidsalder. Det gælder de tekniske, kreative såvel som de sociale kompetencer, der er helt afgørende for at kunne udfolde sig som individ og omgås andre respektfuldt i en digital virkelighed.

 

Udover de strategiske programmer, vi kører i samarbejde med vores langvarige partnere Danske Skoleelever og Børns Vilkår, så er TDC en af stifterne af “Digital Dogme” initiativet, der handler om at opgradere medarbejderes digitale færdigheder og dele viden med andre virksomheder på tværs af brancher og sektorer.

samarbejde med børns vilkår

Støtte til forældre i en digital verden

Digitale og sociale medier er blevet en naturlig del af mange børns liv i dag. Nutidens børn skelner ikke nødvendigvis mellem deres virkelige og digitale liv og derfor vil de naturligvis have behov for den samme vejledning online som i deres
virkelige liv. 
Samarbejde med danske skoleelever

Udvidet WiFive

Lærerkurser, nyt undervisningsmateriale til de mindre klasser i folkeskolen og flere digitale dilemmaer. I 2019 blev WFive, det gode digitale fællesskab, væsentligt udvidet.
Digital inklusion

Vores IT Håndbog

TDC har over seks millioner kunderelationer, og vi leverer digitale tjenester til alle danskere. Vi insisterer på, at digitalisering er for alle, og vi erkender, at nogle har brug for lidt mere hjælp til at blive aktive deltagere i det digitale fællesskab. Derfor har TDC udgivet en it-håndbog. Den indeholder råd om, hvordan man får mest muligt ud af de muligheder, som digitaliseringen tilbyder.

Kontakt vores bæredygtighedsafdeling

Har du spørgsmål til vores arbejde indenfor bæredygtighed, er du altid velkommen til at kontakte vores bæredygtighedsafdeling.