Udvidet WiFive

Samtidig med lanceringen af nye tiltag har vi færdiggjort WiFive-undervisningsmaterialet for elever i 4. og 6. klasse. Vi fejrede milepælen med en ægte WiFive-fest på Østre Skole i Middelfart i marts 2019. Der skal lyde en stor tak til de ti første flagskibsklasser rundt om i Danmark, der har bidraget med stor dedikation og engagement i udarbejdelsen af undervisningsmaterialet.

 

I TDC er vi stolte over, at WiFive-materialet nu er nået ud til hver tredje skole i landet, og at næsten 1/5 af alle elever i 4. til 6. klasse i Danmark (19,4%) har afprøvet deres digitale færdigheder med WiFive. Formålet med WiFive er at tage medansvar for at støtte positive og konstruktive digitale fællesskaber blandt børn.  

 

Vi er overbeviste om, at det er vigtigt, at det er eleverne selv - og ikke de voksne - der leverer indholdet i de digitale rammer og definerer reglerne for god digital adfærd ud fra de fire temaer: Den gode tone, teknologiforståelse, sikkerhed online og den gode stil. 

 

I tæt samarbejde med vores partner på WiFive, Danske Skoleelever, og 15 nye flagskibsklasser har vi også arbejdet på WiFive 2.0; et opdateret undervisningsmateriale målrettet elever i 2.-3. klasse.

 

Børnene er yngre og yngre, når de får deres første mobiltelefon, og en ny digital virkelighed udfolder sig med både muligheder og udfordringer. I takt med at børnene er yngre, når de bliver del af det digitale univers, så stiger vores ambitioner: Det er vores mål, at 55.000 elever i 2021 vil nyde godt af WiFive. Vi har derfor i 2019 udvidet med de første fem WiFive-workshops for lærere, hvor vi sammen med digitale eksperter har vejledt om, hvordan man støtter elever i deltagelse og adfærd i de digitale fællesskaber. Indtil videre har 263 lærere deltaget i disse kurser.

 

Med den positive feedback, vi har fået fra de første ti flagskibsklasser på mellemtrinet, er vi godt på vej til at gøre en forskel for en ny digital generation.