Forældre Børn og unge Ældre

Digitalt liv

Mennesker har altid haft behov for at kommunikere, og som virksomhed spiller vi en særlig rolle i at facilitere kommunikation og sikre forbindelsen mellem mennesker.

På den måde er vi også med til at binde samfundet sammen og gøre afstandene mindre i en tid, hvor nærhed ikke længere kun måles i meter. Derfor mener vi også, at vi har en særlig opgave i at bringe mennesker tættere sammen og understøtte fællesskab. Det gør vi blandt andet gennem partnerskaber, hvor vi går sammen med andre for på forskellig vis at samle mennesker og styrke fællesskabet på kryds og tværs. 

Vi finder det naturligt at tage et medansvar for at sikre, at vi som enkeltpersoner og som samfund har de kompetencer, der skal til i en digital tidsalder. Det gælder de tekniske, kreative såvel som de sociale kompetencer, der er helt afgørende for at kunne udfolde sig som individ og omgås andre respektfuldt i en digital virkelighed. Det gælder ikke mindst for de nye generationer, for hvem den digitale verden er en realitet nærmest lige fra starten af. Det er en stor opgave – men også én, vi som virksomhed gerne vil være med til at løfte.

Er du forælder i en digital verden?

Mobiler og sociale medier er kommet for at blive. Det betyder, at fællesskaberne på sociale apps og spil som Messenger, Snapchat, Instagram og mange flere er blevet mindst lige så vigtige for børn og unge som fællesskabet i idrætshallen.

Derfor er det mere nødvendigt end nogensinde, at børn tidligt lærer om god stil og etik på nettet, så barnet kan trives og færdes trygt i den digitale verden. Selvom dit barn måske ved mere om de nye medier, er det dig som forælder, der har mest erfaring med, hvordan man bedst omgås andre mennesker på en respektfuld måde.

Forældre i en digital verden
samarbejde med børns vilkår

Forældre i en digital verden

Børns Vilkår og TDC har haft et partnerskab i mere end 30 år. 
Indholdet i partnerskabet strækker sig fra at være helt analogt, som fx støtte til produktion af de ikoniske børnemærker i 90'erne, til i høj grad at omhandle implementering af den seneste teknologi på BørneTelefonen og udbredelse af viden og råd til forældre om børns digitale liv og dannelse.
samarbejde med børns vilkår

Har du svært ved at tage hul på dialogen med dit barn?

Udforsk de syv gode dialogvaner om sociale medier. Hér finder du råd og forslag til at få gang i dialogen med dit barn om deres oplevelser og brug af sociale medier.
Forældre i en digital verden
samarbejde med børns vilkår

Hvilken forældertype er du?

Hvad gør du, når din datters Snapstreak-behov afbryder familiens mobilfri fredagshygge? Eller når din søn beder om flere timer på iPad'en?  

I dialog med dit barn om det digitale liv

Vi håber, at kampagnen kan inspirere forældre til at tage hul på dialogen med deres børn om digitale vaner, stil, præferencer, fællesskaber, venskaber, opture og nedture. 

 

 

Hjælp dine børn i cybersikkerhed

Tyven er blevet usynlig og har tillært sig langt flere snedige tricks. Fremmede kan udgive sig for at være nogle helt andre, end de egentlig er, og fristende tilbud kan pludselig poppe op på skærmen. Den digitale virkelighed, vi bevæger os i i dag, kræver, at du som forælder skal forholde dig til nogle risici, der har en helt anden forklædning, end da du selv var barn.

Samarbejde med børns vilkår

Vi mener selvfølgelig ikke, at du skal lære at hacke en teenagemobil 

Vi mener modsat, at det er nødvendigt, at du som forælder er klædt godt på og har viden om, hvad det er, dit barn kan støde på af farer på nettet. 

Børns Vilkår har i samarbejde med TDC samlet gode råd og viden, så du måske kan blive lidt klogere på, hvordan du og dit barn sammen forebygger bl.a. phishing, hacking og identitetstyveri. 

Børn og unge

Vi finder det essentielt, at de unge mennesker inddrages og inviteres til at bidrage med relevant viden og konkrete forslag til at løse de samfundsmæssige udfordringer, vi står over for.


Samarbejde med danske skoleelever

WiFive - Det gode digitale fællesskab

Undervisningsforløbet er målrettet elever i 4.-6. klasse og består af i alt fire moduler, som tilsammen skal sikre et godt fundament for arbejdet med digital dannelse. Hvert modul kan afvikles på to undervisningslektioner og omhandler følgende fire emner: den gode tone, teknologiforståelse, den gode stil og sikkerhed online.
Fremtidens digitale kompetencer

Coding Class '18

Målet med Coding Class er først og fremmest at få børn til at blive begejstret for it og teknologi, så de får en bedre forståelse for den verden, der omgiver dem nu og i fremtiden. Eksempelvis ved at lade børnene prøve kræfter med kodning og programmering. Hermed ønsker vi at bidrage til, at fremtidige generationer får en grundlæggende forståelse for det digitale fundament, vores samfund bygger på.  
Ungdommens folkemøde 2018

Samtale og fællesskab blandt unge

Er de digitale medier med til at skabe vigtige fællesskaber? Er kvinder fremtidens brugere eller også fremtidens skabere af IT og teknologi og hvor går grænsen mellem sund og usund adfærd online? Disse og andre interessante emner blev debatteret under #UFM18. 

Ældre

Digitaliseringen gør hverdagen lettere for mange mennesker verden over, men ikke alle gør brug af de muligheder som it og teknologien medfører. Selvom 50% af danskerne i høj grad føler sig rustet til at bruge internettet, så er andelen 10% blandt de 75-89-årige. Vi vil gerne give en hjælpende hånd til at flere kan få glæde af de muligheder som digitaliseringen medfører. 

Kontakt vores CSR-afdeling

Har du spørgsmål til vores CSR-arbejde, er du altid velkommen til at kontakte vores CSR-afdeling.