Diversitet og inklusion

Mangfoldighed ligger i TDC's DNA. Når mangfoldighed er et kerneområde for TDC, er det fordi, at vi er overbeviste om, at forskelligheder i form af eksempelvis køn, etnicitet og seksualitet skaber værdi i form af mere innovative løsninger og et stærkt og sundt arbejdsmiljø.

Lige mange kvinder og mænd i ledelse

TDC har sat sig et klart mål - i 2025 vil vi have ligelig fordeling af mandlige og kvindelige leder på alle ledelsesniveauer. For at nå målet, må vi bevæge os udover dialog og fokusere på handling. Derfor igangsætter vi en rækker initiativer der sikrer fremgang, bl.a. igennem øget fokus på fleksible arbejdsforhold, træning af ledere og medarbejdere i bevidsthed omkring biases og inkluderende ledelse samt reviderer vores rekrutteringsprocesser til at mindske biases, bl.a. igennem kønsneutrale jobannoncer. 

Et sundt arbejdsliv er et sundt familieliv - 14 ugers orlov til far og medmor i TDC 

Et spændende arbejdsliv må aldrig stå i vejen for et sundt familieliv. I over 13 år har TDC Group arbejdet på at gøre det attraktivt for nybagte fædre og medmødre at tage op til 14 ugers betalt orlov. Derfor er det også i dag en helt naturlig del af vores kultur, at over 80% af fædre og medmødre i TDC tager orlov.

Kvinder i Tech

Der mangler kvinder i Tech og IT, og det vil vi være med til at ændre på. Vi samarbejder bl.a. med en lang række  uddannelsesinstitutioner om at få flere piger og kvinder til at interessere sig for de karrieremæssige muligheder, der ligger i IT og fremtidens teknologi. Vi er bl.a. værter for Girls’ Day in Science i samarbejde med Naturvidenskabernes Hus og Tech Karrieredag i samarbejde med IT Universitetet.

Etnisk mangfoldighed

Vi stræber efter at være en mangfoldig arbejdsplads. I TDC har næsten hver 10. medarbejder en anden etnisk baggrund. Faktisk har vi 77 forskellige nationaliteter ansat blandt vores knap 7.000 medarbejdere. Mangfoldigheden skaber en bedre dynamik, som sikrer de bedste og mest innovative løsninger til gavn for vores kunder og Danmarks digitale fremtid.

Samarbejde med sammen om integration

Integration af flygtninge

I TDC vil vi gerne bidrage til at skabe mulighed for arbejde og uddannelse for flygtninge. Derfor var TDC blandt de første virksomheder til at oprette og tilbyde IGU-forløb (integrationsgrunduddannelse) for nytilkomne flygtninge. IGU er et toårigt forløb, der kombinerer en lønnet praktikstilling med skole- og sprogundervisning.
Samarbejde med specialisterne

Specialisterne

Hos TDC Group har vi igennem en årrække samarbejdet med Specialisterne, som er en virksomhed for personer med en diagnose inden for autismespektrum. 
Disse medarbejdere har en godt blik for detaljen og yder en stor og væsentlig indsats som både – vi og vores kunder – har stor glæde af. 

Trivsel på arbejdspladsen

Som arbejdsgiver anerkender vi vores ansvar for at sikre, at vores medarbejdere trives på trods af det høje tempo, vi opererer i. Det gælder både i dagligdagen, men også den løbende kompetenceudvikling, der understøtter medarbejderens trivsel og udvikling på længere sigt.

Løbende trivselsmålinger og opfølgninger

Det er en prioritet hos TDC Group, at vores medarbejdere er engagerede og har det godt på jobbet, hvorfor vi løbende arbejder med målinger og opfølgning. Vi har et veludbygget samarbejde med faglige organisationer samt et omfattende arbejdsmiljøsystem, hvor vi er certificeret efter den internationale standard (OHSAS-18001), der dokumenterer, at vi overholder lovkrav på arbejdsmiljøområdet og har fokus på medarbejdertrivsel. 

Recharge din hjerne

Med opladte batterier træffer vi bedre beslutninger, kan overskue flere perspektiver og bliver bedre kollegaer for hinanden. Derfor har vi siden 2018 arbejdet med projektet Recharge, som består af en række simple teknikker og vejrtrækningsøvelser, som forbedrer hjernens restitution og søvn samt sænker stressniveauet. Adskillige teams i TDC starter f.eks. møder med korte stillepauser.