Trivsel og diversitet 

Trivsel på arbejdspladsen

TDC Group arbejder på stærkt konkurrenceprægede markeder og er under konstant forandring. Det stiller høje krav til vores medarbejdere og deres evne til at omstille sig. Som arbejdsgiver anerkender vi vores ansvar for at sikre, at vores medarbejdere trives på trods af det høje tempo. Det gælder både i dagligdagen men også mht. den løbende kompetenceudvikling, som understøtter medarbejderens trivsel og udvikling på længere sigt.

Derfor er der i TDC Group løbende målinger og opfølgning i forhold til trivsel, et veludbygget samarbejde med de faglige organisationer og et omfattende arbejdsmiljøsystem inklusiv certificering efter den internationale standard OHSAS-18001. Herigennem har vi en systematisk tilgang til forebyggelse af arbejdsulykker, procedurer for forbedring af arbejdsmiljø, jævnlige arbejdsmiljøtilsyn samt fokus på en række temaer, herunder balance i arbejdslivet. Vores fokus på trivsel er samtidig bygget ind som et vigtigt punkt i vores lederuddannelser.


Mangfoldighed

Vi stræber efter at være en mangfoldig arbejdsplads med plads til alle typer medarbejdere. Igennem flere år har vi sat mangfoldighed på dagsorden, fordi vi har brug for dygtige medarbejdere uanset køn, etnicitet, seksualitet eller funktionsevne. Vi ønsker også at afspejle mangfoldigheden i det omgivende samfund, fordi vi som virksomhed handler med alle typer kunder. Frem mod 2025 vil vi tilstræbe at opnå kønsbalance på alle ledelsesniveauer under direktionen. 

Kontakt vores CSR-afdeling

Har du spørgsmål til vores CSR-arbejde, er du altid velkommen til at kontakte vores CSR-afdeling.