Fællesskab

Vi bringer mennesker tættere på hinanden

Mennesker har altid haft behov for at kommunikere, og som virksomhed spiller vi en særlig rolle i at facilitere kommunikation og sikre forbindelsen mellem mennesker.

På den måde er vi også med til at binde samfundet sammen og gøre afstandene mindre i en tid, hvor nærhed ikke længere kun måles i meter. Derfor mener vi også, at vi har en særlig opgave i at bringe mennesker tættere sammen og understøtte fællesskab. Det gør vi blandt andet gennem partnerskaber, hvor vi går sammen med andre for på forskellig vis at samle mennesker og styrke fællesskabet på kryds og tværs. 

Vores indsatser tæller blandt andet vores langvarige støtte til BørneTelefonen, Danmarks Indsamling samt Enigma – Danmarks Kommunikationsmuseum. Derudover er TDC Group deltager og netværkspartner til Ungdommens Folkemøde, der holdes i Søndermarken tæt på København. Hensigten med Ungdommens Folkemøde er at stimulere deltagelse, samtale og fællesskab blandt unge, således at de som fremtidens borgere kan være med til at løse nutidens problemer.

Som Danmarks største leverandør af digitale forbindelser valgte TDC Group at engagere sig i denne begivenhed og gå i dialog med unge mennesker med henblik på at diskutere problemstillinger med relation til samfundets digitale udvikling, herunder digitale kompetencer, digital dannelse og digitale fællesskaber. Vi finder det nemlig essentielt, at de unge mennesker inddrages og inviteres til at bidrage med relevant viden og konkrete forslag til at løse de samfundsmæssige udfordringer, vi står over for.

Ungdommens folkemøde 2018

Samtale og fællesskab blandt unge

Er de digitale medier med til at skabe vigtige fællesskaber? Er kvinder fremtidens brugere eller også fremtidens skabere af IT og teknologi og hvor går grænsen mellem sund og usund adfærd online? Disse og andre interessante emner blev debatteret under #UFM18. 

Mere om TDC Group

Kontakt vores CSR-afdeling

Har du spørgsmål til vores CSR-arbejde, er du altid velkommen til at kontakte vores CSR-afdeling.