Vurdering af væsentlighed

Vi har en proaktiv, inkluderende, materielstyret tilgang til vores bæredygtigheds-aktiviteter. Vi fokuserer på de vigtigste og mest relevante emner for os selv og vores interessenter. På den måde sikrer vi, at vores bidrag får den størst mulige effekt. 

I 2019 foretog vi en væsentlighedsvurdering og brugte den feedback, vi fik, til at styre udviklingen af vores nye bæredygtighedsstrategi. Vurderingen fulgte en 5-trinsproces (se nedenfor) og omfattede kvantitative og kvalitative input fra ti forskellige interessentgruppers bæredygtigheds-perspektiver. Under processen udarbejdede vi en liste over emner, der bekymrede vores vigtigste interessenter, som vi prioriterede og rangordnede. Vi gennemgik endvidere globale standarder og best practices samt indarbejdede nuværende og nye ESG-emner.

 Vi bekræftede vores undersøgelse med talrige interessentsamtaler og opstillede et 2x2-skema for at finde de vigtigste emner og dermed grænserne for vores ESG-rapportering. De vigtigste emner identificeret ud fra denne vurdering prægede strategiudarbejdelsen og er alle omfattet af vores tre strategisøjler.