Miljø


TDC Group minimerer miljøpåvirkningen

Alle aktører bør skrue op for handling og ambitioner for at imødekomme klimaudfordringerne. 

Vi mener, at TDC har en enestående mulighed for at spille en aktiv rolle i at støtte Danmark i at nå landets CO2-ambition. Selvom vi allerede har gjort meget for at nedsætte vores energiforbrug og klimapåvirkning, erkender vi behovet for at gøre endnu mere. Vi er overbeviste om, at fremtidens virksomheder er dem, der lykkes med at skabe fælles værdi for kunder, for samfundet og for miljøet på samme tid. Derfor har vi vedtaget et ambitiøst klimamål om at være 100% CO2-neutral i 2028. Denne forpligtelse driver alle vores aktiviteter på tværs af alle forretningsenheder til at nedbringe vores klimapåvirkning. 

Vi arbejder med en systematisk opstilling af indvirkningsvurderinger, gap-analyser, planlægning af tiltag og aktiv styring, som er funderet i vores væsentlighedsskema og på basis af ISO 14001 (Standard for Miljøledelsessystemer).

Vi har en indefra-og-ud tilgang til at styre vores indvirkning. Først ser vi på driften, og hvordan vi kan nedbringe indvirkningen på tværs af alle miljø-KPI’er, inkl. tiltag vedrørende energi, udledning af kuldioxid, ressourceforbrug, affald samt elektrisk og elektronisk affald (WEEE). Dernæst ser vi på, hvordan vi kan reducere påvirkningen fra vores produkter og serviceydelser samt vores medarbejderes aktiviteter på vegne af TDC f.eks. indirekte samarbejde. Til sidst forsøger vi at øge kendskabet til bæredygtig adfærd og forskning via deltagelse i internationale organisationer og som fortaler i nationale, regionale og internationale fora. Vores forpligtelser og aktiviteter er understøttet af vores Bæredygtighedspolitik.

 

Teknologien bidrager til et grønnere samfund

Informations- og kommunikationsteknologi (IKT) er en vigtig katalysator for bæredygtig økonomisk vækst ved at skabe globale forbindelser mellem folk og samfund; gennem digitalisering samt forbedrede forbindelser, der muliggør bæredygtige løsninger. Digitale tjenester har et betydeligt potentiale for at skabe miljø- og klimaforbedringer. Eksempler på dette omfatter automatiseret kommunikation mellem maskiner og udstyr, også kendt som ‘The internet of things’ (IoT). I løbet af de kommende år vil vores lynhurtige og stabile internetforbindelser bane vejen for at kontrollere og fjernbetjene alle former for maskiner og processer i realtid. Dermed forbedres effektiviteten i samfundet, hvilket også vil være med til at spare naturressourcer.

2019

Et godt grønt år for TDC

Ved udgangen af 2019 kan vi se tilbage på et år med stærke, grønne resultater.

The Business Ambition for 1.5°C Pledge

CO2-neutral i 2028

Vi sigter højt på vores branches vegne, og i august 2019 annoncerede vi vores nye ambition om at blive 100% CO2-neutral i 2028 samt at reducere vores CO2-udledninger med 50% i 2023.

Kontakt vores bæredygtighedsafdeling

Har du spørgsmål til vores arbejde indenfor bæredygtighed, er du altid velkommen til at kontakte vores bæredygtighedsafdeling.