MiljøTDC Group minimerer miljøpåvirkningen

I dag er bæredygtighed en naturlig del af forretningsstrategien. Det er nødvendigt, at virksomheder finder den rigtige balance mellem at skabe værdi som forretning og at skabe værdi for samfundet. Som en af Danmarks største virksomheder er det kun naturligt, at vi bidrager til, at Danmark bliver CO2-neutral. TDC har allerede gjort rigtig meget for at nedbringe vores energiforbrug og klimaaftryk, men der er brug for, vi gør endnu mere. Vi skal være 100% CO2-neutrale i 2030. Det gælder hele vores forretning fra drift og datacentre til transport.  
I TDC er vi derfor stolte af, at vores målsætning lever op til FN’s ”Business Ambition for 1,5C”, og at vi derved har kunne tilslutte os ambitionen. 

Vi arbejder målrettet for at minimere vores egen belastning af miljøet. Det gør vi fx ved at optimere energiforbruget i vores netværk og løbende tilpasse systemerne efter kundernes faktiske efterspørgsel. Vi bruger også overskudsvarme fra vores serverrum til at opvarme vores bygninger.
Generelt er det udstyr, vi anvender, på forkant med internationale miljøkrav, og vi arbejder specifikt med at minimere strømforbruget, som vores udstyr og tjenester medfører ude hos kunderne.

Vi arbejder også for at begrænse medarbejdernes behov for transport gennem brug af videomøder og hjemmearbejdspladser. Ud over CO2-reduktioner giver disse løsninger mulighed for at udnytte tiden mere effektivt og hæve medarbejdertilfredsheden, fordi det minimerer behovet for rejsedage, hvor man er væk fra familie og venner.


Teknologien bidrager til et grønnere samfund

Digitale tjenester rummer et stort potentiale i forhold til miljø- og klimaforbedringer. Eksempelvis gennem automatiseret kommunikation mellem udstyr og maskiner, også kaldet ”internet of things”. I de kommende år vil vores lynhurtige og stabile netforbindelser bane vejen for at kontrollere og fjernstyre meget forskelligartede maskiner og processer i realtid. På den måde kan effektiviteten i samfundet øges, hvilket også vil skåne naturens ressourcer.

Kontakt vores CSR-afdeling