Erhvervsledere på UN Private Sector Forum i løbet af Climate uge 2019. Photo credit: UN Global Compact

Fremadrettet - CO2-neutral i 2028

Arbejdet henimod 2028 er allerede begyndt. Vi har etableret de interne strukturer og ved at arbejde både oppefra og ned og nedefra og op, udnytter vi alle medarbejderes engagement og viden til at levere klimahandlinger i TDC. Mere end 300 medarbejdere i hele koncernen, Nuuday og TDC NET har meldt sig til at promovere, give indsigt og igangsætte nye tiltag, der vil hjælpe os med at opfylde vores nye ambition. 

Målet om CO2-neutralitet omfatter vores udledninger indenfor Scope 1 og 2. Dvs. olien i vores back-up-generatorer, varme på kontorerne, brændstoffet, der bringer vores teknikere rundt omkring i landet, samt elektriciteten, der driver vores netværk. Vi agter at tackle vores indvirkninger lige på og hårdt, hvor de største syndere har krav på vores fokus l fra starten; elektricitet står for 73% af vores Scope 1 og Scope 2 CO2-udledninger* og transport og vognparken for 23%^, så det er her, vi begynder. Vi har i 3. og 4. kvartal holdt seks workshops med deltagere fra alle forretningsenheder, og der er etableret flere arbejdsgange til at udvikle tiltag ud fra de mere end 250 ideer, der er resultatet
af vores workshops. Tiltagene fokuserer på at bringe vores CO2-udledninger ned på nul samt overordnet at reducere vores påvirkning af miljøet.

Arbejdsgangene skal referere til vores nye CO2-Forum, der består af nøglepersoner på ledelsesniveau fra de afdelinger, der bruger mest energi på tværs af TDC. Dette CO2-Forum vil med input fra medarbejderne og vejledning fra vores Bæredygtighedsteam udarbejde en køreplan over effektive løsninger til at sikre, at TDC bliver CO2-neutral i 2028. Vores CO2-ambition er desuden i overensstemmelse med FN’s Business Ambition for 1.5°C Pledge. 

Næste skridt er at få sat et mål for Scope 3. Scope 3-udledningerne er alle vores indirekte udledninger (ekskl. elektricitet), der findes i vores værdikæde. For TDC omfatter disse
udledninger f.eks. emissioner fra vores produktfremstilling, fra brugen af vores produkter i kundernes hjem, fra slutbehandlinger så som genanvendelse, fra medarbejderes transport til og fra arbejde samt fra affald og vandforbrug. 

Der er dog stadig mange kilder i Scope 3, som vi skal stå til regnskab for. I 2020 vil vi undersøge disse kilders indvirkning, og vi agter at sætte et vidtspændende videnskabeligt baseret mål senest i september 2021.

* Som en procentdel af CO2-udledninger baseret på positionsbaseret udregningsmetode
** Som en procentdel af CO2-udledninger baseret på positionsbaseret udregningsmetode