I 2019 har vi taget store skridt for at nå vores 2020-mål om at nedbringe vores udledning af CO2 med 70% sammenlignet med niveauerne for 2010. Et mål, som vi formåede at overgå i 2019. Med denne milepæl har vi nedbragt vores udledning af CO2 hvert år siden 2016. 

Disse store nedbringelser af vores udledninger beror på dedikeret arbejde med samvittighedsfuld fokusering på at minimere vores miljøpåvirkning i hele virksomheden og i alle enheder: Ved udgangen af 2019 kan vi se tilbage på et år med stærke, grønne resultater. Fokushistorie fra vores netværk til vores bilpark til vores kontorer.

Vi har opnået dette samtidig med, at vi har leveret på kundernes stigende efterspørgsel på data. For at sætte væksten i perspektiv er 98% af hele verdens data skabt i løbet af de sidste to år, og i 2019 steg vores kunders dataforbrug atter med 10% sammenlignet med det foregående år.

 

Reducering af vores energiforbrug

I 2019 har vi taget store skridt for at nå vores 2020-mål om at nedbringe vores udledning af CO2 med 70% sammenlignet med niveauerne for 2010. Et mål, som vi formåede at overgå i 2019. Med denne milepæl har vi nedbragt vores udledning af CO2 hvert år siden 2016. 

 

Disse store nedbringelser af vores udledninger beror på dedikeret arbejde med samvittighedsfuld fokusering på at minimere vores miljøpåvirkning i hele virksomheden og i alle enheder: Ved udgangen af 2019 kan vi se tilbage på et år med stærke, grønne resultater. Fokushistorie fra vores netværk til vores bilpark til vores kontorer.

 

Vi har opnået dette samtidig med, at vi har leveret på kundernes stigende efterspørgsel på data. For at sætte væksten i perspektiv er 98% af hele verdens data skabt i løbet af de sidste to år, og i 2019 steg vores kunders dataforbrug atter med 10% sammenlignet med det foregående år.

  

  

 

Reduceret miljøpåvirkning

Hvad angår reduktion af affaldsmængder og genbrug har det været et succesrigt år, idet vi reducerede den samlede mængde af affald med 21% i forhold til foregående år. Vi fastholdt også en høj genanvendelsesprocent på 64% inden for alle affaldstyper. Vi reducerede papirforbruget med 32% eller 37 tons samt vandforbruget med 10% eller mere end 6.000 m3. 

  
 
Vi forpligter os til en fremtid med lav kuldioxid-udledning

I august underskrev vi FN’s Business Ambition for 1.5°C Pledge, der er en offentlig forpligtelse for virksomheder om at sætte sig udledningsreduktionsmål på linje med den seneste klimavidenskab, som vil hjælpe med til at begrænse de værste effekter af klimaforandringer. Denne forpligtelse kræver, at vi når netto-nul udledninger senest i 2050, og at vi opstiller både direkte og indirekte (Scope 1, 2 og 3) reduktionsmål for emissioner vores udledninger. 177 selskaber rundt om i verden har forpligtet sig til ’The 1.5°C Pledge’, og sammen repræsenterer de i alt 5,8 mio. medarbejdere. Vi er stolte over at sidde sammen med 350 af verdens mest indflydelsesrige entreprenører, statsoverhoveder og administrerende direktører under klimaugen i New York ved lanceringen af denne forpligtelse under Private Sector Forum i forbindelse med FN’s generalforsamling.

 

Certificering af vores miljøstyringssystem

Sidste år blev vi også stolte modtagere af en ISO 14001-certificering i miljøledelse. ISO-standarden er et internationalt anerkendt regi til at hjælpe organisationer med at forbedre deres miljøresultater via en mere effektiv brug af naturressourcer. Certificeringen omfatter alle brands i TDC og er en af de største i Danmark, der omfatter næsten 7.500 medarbejdere og 10.000 adresser. Arbejdet med at opnå denne vigtige certificering har givet os et mere klart overblik over vores energi- og miljøpåvirkninger samt en struktur for løbende forbedringer, hvilket vil være et solidt grundlag for komme videre med vores nye mål om at blive 100% CO2-neutral i 2028.