I løbet af 2020 blev der iværksat tre store initiativer for at nå vores klimaambitioner.


1. Governance og aktiviteter

Vi fik etableret den interne governance struktur, som er nødvendig for at nå vores målsætninger for scope 1, 2 og 3 udledninger. Vores CO2 Forum udviklede en køreplan over de aktiviteter, som er nødvendige for at levere på vores mål. Input til køreplanen blev givet ved hjælp af workshops, arbejdsgrupper og blev styret af vores Sustainability afdeling. Et af CO2 Forummets første initiativer var at fremrykke vores scope 1 & 2 målsætninger med 2 år.

 

De andre nøgleinitiativer i 2020 omfattede et udbud på en PPA (power purchase agreement) for vedvarende energi svarende til vores elforbrug. Denne aftale dækker næsten 100% af vores scope 2 udledninger, når den først er implementeret. Vi forventer at indgå en aftale i 2021, som vil træde i kraft i 2022.

 

Vi har valgt at forfølge denne strategi i stedet for at købe certifikater for vedvarende energi, da vi ønsker at tage et medansvar for den grønne omstilling i Danmark. Vores handlinger fremmer udviklingen af nye vedvarende energikilder til at dække vores elforbrug uden at gå på kompromis med andres adgang til eksisterende vedvarende energi ressourcer.

 

Yderligere fire CAPEX-investeringer blev sikret udrulning i 2021. Tilsammen forventes de at reducere CO2e-udledninger fra netværket med 191 tons i 2021. Projekterne dækker opgraderinger af vores køle- og energisystemer på en række vigtige tekniske steder. 


I 2020 har vi fortsat flere projekter fra tidligere år, der har bidraget til at reducere vores energiforbrug; herunder udfasningen af forældet technologi. Et eksempel er udfasningen af en ældre version af vores XDD-bredbåndsplatform, hvilket vil resultere i en 1,5 GWh årlig energibesparelse i netværket.  Udrulning af 5G og fiber i hele Danmark modvirkede denne besparelse, og disse nye netværk hævede vores energiforbrug som forventet. Som et resultat forblev energiforbruget på samme niveau i 2020 som i 2019.

 

2. Opgørelse af scope 3 udledning

I 2020 afsluttede vi vores første komplette oversigt over vores scope 3 udledninger. Dette arbejde afdækkede i detaljer vores indirekte upstream - og downstream-udledninger og afspejler den virkelige klimapåvirkning af vores aktiviteter. Vi kan tydeligt se, at omfanget af vores scope 3-udledninger er to og en halv gange større end vores direkte operationer. De største udledere er købte varer og tjenester, kapitalvarer og anvendelsen af solgte varer.

 

Denne opgørelse giver os den kritiske baseline til at sætte vores SBTi scope 3-mål og fremhæver de tilgængelige løftestænger til at påvirke dem. Opgørelsen vil også afspejle sig i vores program for at engagere vores leverandører, som vi vil styrke i 2021 understøttet af et øget organisatorisk fokus og ressourcer. Vi har identificeret leverandører med den største udledning og estimeret udledninger fra leverandører, der ikke stiller denne data til rådighed. Vi vil derfor arbejde med vores leverandører for at finde løsninger. 


Et eksempel på, hvordan denne indsigt kan hjælpe os med at reducere vores klimapåvirkning, er medarbejdernes pendling. Vi har nu en basisår, der kan bruges til at vise, hvordan forskellige interne politikker kan påvirke vores samlede CO2-aftryk. For eksempel lancerede vi i juni 2020 ”Pioneering Digital Collaboration”, et initiativ, der giver medarbejderne mere frihed til at arbejde hvor som helst og når som helst. Vi forventer, at medarbejderne vil arbejde mere hjemmefra, selv efter at COVID-19-restriktionerne er ophævet. Ifølge vores modeller kan det falde med over 1.433 ton CO2e.

 

3. Ressourcestyring og cirkularitet

2020 var endnu et meget vellykket, om end atypisk, år, i og med vi reducerede den samlede affaldsmængde fra vores aktiviteter med 13% sammenlignet med 2019. Dette betydelige fald kan tilskrives, at de fleste medarbejdere arbejdede hjemmefra størstedelen af året. Ikke desto mindre lykkedes det os at opretholde en høj genanvendelsesgrad på 61%.

 

Fra et netværksperspektiv har vores 5G-udrulning krævet opgradering af 3.800 eksisterende mobilmaster. Derfor er omkring 700 tons eksisterende installationsmateriale blevet brugt til reservedele, genanvendt eller skrottet (f.eks. Ca. 40 tons jern, 200 tons batterier og 400 tons kabler) i år. Vi har også identificeret ca. 85.000 enheder, der nu kan sælges til operatører i andre lande med henblik på genbrug, høstes til reservedele eller genanvendes.

 

Fra et kundeudstyrsperspektiv fortsatte vi med at reducere livscykluspåvirkningen af vores tv-bokses og modems (CPE) ved at fremme cirkulære processer gennem renovering og genbrug. Samlet renoverede TDC Erhverv og YouSee næsten 157.000 enheder, en stigning på 51% i forhold til 2019. Dermed undgik de 77 tons e-affald. Dette arbejde reducerer ikke kun vores miljøpåvirkning ved at forkorte forsyningskæderne og undgå transportudledninger, det reducerer også behovet for at udvinde og fremstille nye enheder.