Vores måde at drive forretning

Hos TDC er ansvarlighed en naturlig del af vores forretning, der bygger på vores historiske arv og vores rolle i samfundet som førende teknologi- og kommunikationsvirksomhed.

 

Hos TDC er ansvarlighed en naturlig del af vores forretning, der bygger på vores historiske arv og vores rolle i samfundet som førende teknologi- og kommunikationsvirksomhed. Vi ved, at som en del af samfundet spiller vi en vigtig rolle ved at drive vores virksomhed på en bæredygtig måde. Vi overholder alle relevante love og bestemmelser, og vi går også videre end det. Det er afgørende, at vores partnere, medarbejdere og kunder har tillid til os og føler sig trygge, når de bruger vores produkter og serviceydelser. Vi engagerer os aktivt med alle vores interessenter om at bestemme de vigtigste emner og strategiske prioriteringer, og vi er forpligtet til de højeste etiske adfærdsnormer. Vi arbejder løbende på at forbedre vores politikker og praksis via eksterne benchmarks, senest har vi medvirket i GRESB Infrastructure’s ESG-vurdering.

 

Vores tilgang til datasikkerhed, privatliv og etik er beskrevet i vores politikker. Hvert brand i TDC har sin egen privatpolitik. Vi har en systematisk tilgang til risikostyring og sikkerhed med regelmæssige vurderinger foretaget både internt og af eksterne parter, løbende investeringer, kontrol og ledelsesmæssigt fokus.

 

En kritisk søjle i TDC’s forretningsstrategi er talentudvikling. Med stort fokus på tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere gør vi en massiv indsats for at opretholde og øge vores medarbejderes trivsel samt sikre tilfredshed og motivation. Vi skaber en mangfoldig og inkluderende arbejdsplads med uddannelse, træning, intern mobilitet samt tæt samarbejde med faglige organisationer.

 

Som en af de førende i vores branche er vi også stolte over at bidrage økonomisk til det danske samfund. Vi betaler skat i overensstemmelse med love og bestemmelser, hvor end vi driver forretning, og vi har offentliggjort vores skatteprincipper for at vise vores løfte om åbenhed.


Compliance & Transparency

Ansvarlige indkøb & bæredygtige leverandører

Vi har været tilsluttet FN’s Global Compact siden 2009, og vores tilsagn om at drive virksomhed på en forsvarlig måde i overensstemmelse med disse principper tager vi meget seriøst. Vores partneradfærdskodeks opstiller kravene for både TDC-medarbejdere og vores
leverandører vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse, anti-korruption, arbejdsmiljø, databeskyttelse og sikkerhed.

Som leverandør er TDC stolte over at oplyse, at vi i 2019 fik tildelt en sølvanerkendelse af EcoVadis. Det betyder, at vi er blandt de bedste 6% af leverandører evalueret for vores bæredygtigheds-resultater.
Vi holder din data tæt til kroppen

Vores nye politik for dataetik

Vi overholder såvel danske som EU-regler om data- og privatlivsbeskyttelse, men vi mener, at de udgør et minimum og et nødvendigt, men ikke tilstrækkeligt grundlag for vores arbejde med dataetik. Derfor lancerede vi i 2019 vores første politik om dataetik. Politikken opstiller 10 regler for håndtering af personlige data.
medarbejderengagement

TDC’s bæredygtighedsambassadører

Den aktive involvering af vores medarbejdere på tværs af hele TDC er altafgørende for bæredygtighedsaktiviteternes succes.
vores medarbejdere

Diversitet og inklusion for en stærkere virksomhed

I TDC er vi med til at skabe Danmarks digitale fremtid, og vores kunder er alle danskere: På tværs af aldre, køn, etnisk baggrund, tro, evner og seksualitet.

Integritet og gennemsigtighed

Anti-korruption og gaver

TDC Group er stærk tilhænger af fri og lige konkurrence på åbne og gennemskuelige vilkår. Derfor accepterer vi ikke korruption i nogen form.
retningslinjer

Responsible Disclosure

Det er lige så vigtigt at rapportere sikkerhedsfejl, som det er at opdage dem, så brugerne kan beskytte dem selv og leverandører kan reparere deres produkter.
Vi respekterer din ret til privatliv

Persondata i TDC

Når du bruger TDC Groups produkter og services, overlader du nogle af dine personlige oplysninger til os. Hvert brand har deres egen persondatameddelelse, hvor du kan læse, hvilke oplysninger vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem og hvad vi bruger dem til. Det er vigtigt for os at passe godt på dine personlige oplysninger, og vi håber, at du vil tage dig tid til at læse, hvordan vi gør. Du kan finde persondatameddelelsen for hvert brand nedenfor ved at klikke på deres logo.

Brands i TDC Group

Find persondatameddelelse for hvert brand ved at klikke på deres logo.

Kontakt vores Databeskyttelsesrådgiver

Har du spørgsmål til TDC Groups håndtering af persondata, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Kontakt vores bæredygtighedsafdeling

Har du spørgsmål til vores arbejde indenfor bæredygtighed, er du altid velkommen til at kontakte vores bæredygtighedsafdeling.