Vores tilgang

Hos TDC Group er ansvarlighed og bæredygtighed en naturlig del af vores forretning, der bygger på vores historiske arv og vores rolle i samfundet som førende teknologi- og kommunikationsvirksomhed.


Samfundsansvar

Hos TDC Group betragter vi vores samfundsansvar som en integreret del af vores forretning. Vores tilgang til virksomhedens samfundsansvar, eller CSR (Corporate Social Responsibility), tager derfor udgangspunkt i vores forretningsområder og er baseret på en ambition om at drive og udvikle TDC Group på en måde, der fremmer bæredygtighed og bidrager positivt til det samfund, vi er en del af.

Vores strategiske fokus på CSR er samtidig med til at skabe forretningsmæssig værdi. Ikke kun ved at styrke virksomhedens omdømme, men også ved at reducere omkostninger, fremme innovation og forbedre vores forståelse af forventningerne hos vores interessenter.


Formålsdrevet CSR

Hos TDC Group mener vi, at indsatsen med CSR skal tage udgangspunkt i og passe til vores identitet og profil; hvem vi er, hvad vi arbejder med, hvilke lande vi opererer i, og hvem vores kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere er. I denne sammenhæng spiller vores grundlæggende formål en helt central rolle, og denne har vi defineret som, at vi bringer mennesker tættere sammen.

På den baggrund har vi med vores CSR-strategi for 2016-2018 defineret fem fokusområder, som vi bruger til at strukturere vores arbejde med ansvarlighed og bæredygtighed. Disse emner har en strategisk kobling til vores kerneforretning og er blevet udvalgt på baggrund af undersøgelser og dialog med kunder, medarbejdere, investorer og øvrige interessenter. Dermed udgør de fem fokusområder de emner, der har størst betydning for os og vores interessenter, og hvor vi som virksomhed kan gøre størst forskel. De fem fokusområder vises i figuren nedenfor.

Vores CSR-strategi er gældende for hele TDC Group, men der er et særligt fokus på Danmark, da hovedparten af vores forretningsmæssige aktiviteter er placeret her.

Integritet og gennemsigtighed

Anti-korruption og gaver

TDC Group er stærk tilhænger af fri og lige konkurrence på åbne og gennemskuelige vilkår. Derfor accepterer vi ikke korruption i nogen form.

globalt perspektiv

UN Global Compact

Mange samfundsmæssige udfordringer i dag har global karakter. Derfor har vi siden 2009 været tilsluttet FN's Global Compact, der er verdens største initiativ for virksomheders samfundsansvar.

Fiber
Tillid og ansvarlighed

Partner Code of Conduct

Når kunder køber produkter hos TDC Group, er det vigtigt, at de kan stole på, at der gennem hele værdikæden har været fokus på ansvarlighed i forhold til f.eks. menneskerettigheder og miljøet. Derfor stiller vi krav til vores leverandører, der også gælder for deres leverandører. Kravene tager udgangspunkt i FN's Global Compact, som vi har været tilsluttet siden 2009, og de kommunikeres til vores interessenter i form af en såkaldt Partner Code of Conduct (Retningslinjer for samarbejdspartnere), som alle vores leverandører og partnere forventes at overholde.

Mere om TDC Group

Kontakt vores CSR-afdeling

Har du spørgsmål til vores CSR-arbejde, er du altid velkommen til at kontakte vores CSR-afdeling.