Antikorruption og gaver

TDC Group accepterer ikke korruption eller bestikkelse i nogen form og forpligter sig til at overholde FN’s Anti-korruptions konvention (The Merida Convention on anti-corruption).

TDC Group er stærk tilhænger af fri og lige konkurrence på åbne og gennemskuelige vilkår. Vi accepterer ikke, at forretningsaftaler indgås på et tvivlsomt eller ulovligt grundlag, hverken når vi leverer varer eller tjenesteydelser til andre, eller når andre er leverandør til os. Vi accepterer heller ikke, at politiske eller regulatoriske beslutninger om rammevilkår, som påvirker vores forretning, opnås med tvivlsomme metoder.

Vores gavepolitik

TDC Group følger en fastlagt gavepolitik, som medfører at vores ansatte kun kan give og modtage gaver, måltider og andre erkendtligheder, som ligger inden for et rimeligt niveau og som har et præcist og legitimt forretningsmæssigt formål.

Vi yder ikke ikke donationer til nogen som helst formål for at opnå urimelige forretningsfordele.

TDC Group yder ikke økonomisk støtte til politiske partier eller kandidater, men accepterer dog, at fx erhvervsorganisationer, som vi er medlem af, kan yde økonomisk støtte til politiske formål på den pågældende organisations egne vegne.

Mere om TDC Group

Kontakt vores CSR-afdeling

Har du spørgsmål til vores CSR-arbejde, er du altid velkommen til at kontakte vores CSR-afdeling.