Medlemskaber

TDC underskrev FN’s Global Compact i 2009. Dens ti principper understøtter vores engagement inden for menneskerettigheder, arbejdsforhold, respekt for miljøet samt etisk forretningspraksis. 


Vi tager del i drøftelser om samfundsmæssige problemstillinger med relevans for vores forretningsområder, hvor vi kan bidrage konstruktivt med vores ekspertise og erfaringer.


Vi samarbejder med Teleindustrien (TI), IT-Branchen (ITB), Dansk Erhverv, DA (Dansk Arbejdsgiverforening), FDIH, Danske Mediedistributører, Tænketanken DEA og FN’s Gender Diversity Roundtable Denmark.

 

I Europa drejer det sig om European Telecommunications Network Operators’ Association (ETNO), FTTH Council Europe og Cable Europe. Derudover deltager vi i følgende fora: FN’s Global Investors for Sustainable Development Alliance, Global e-Sustainability Initiative (GeSI) og verdenssammenslutningen af mobile netværksoperatører GSMA. 

 

Vi har deltaget i GRESB Infrastructure Assessment på vegne af vores ejere.