Vil du arbejde med landets hurtigste infrastruktur 


- og den nyeste teknologi?

Som elektrikerlærling med speciale i netværk- og datakommunikation i TDC Group, tager du en fantastisk start på din erhvervskarriere og sikrer dig mange muligheder i fremtiden!

Vi er en stor virksomhed, der byder på én af branchens stærkeste elektrikeruddannelse. Uddannelsen vil blive bygget op med moduler på teknisk skole kombineret med praktikperioder i TDC Group, og hvor du kommer med ud i marken og får prøvet dine nye færdigheder af. 
Du vil blive tilknyttet en erfaren tekniker, der forud for opstart har været på et 3 dages kursus i mentoring for at være helt klar til opgaven, og være med til at sikre den bedst mulige læringsplatform for dig.

Uddannelsesforløbet er udarbejdet i samarbejde med Fugmann A/S. Under din uddannelse skal du i praktikforløb i stærkstrøm hos Fugmann lige umiddelbart før og efter Hovedforløb 1, som indeholder stærkstrømsteori. 
Efter stærkstrømsdelen går du videre med specialistretningen ’Netværk- og Datakommunikation’. Denne del er TDC Group den stærkeste på markedet til at levere, og vil give dig indsigt i den danske netværksinfrastruktur. 

Når du er ca. halvvejs med uddannelsen, får du din egen teknikerbil og skal køre selvstændigt ud til kunder.

Efter ca. 4 år vil du være uddannet stærkstrømselektriker med speciale i netværk- og datakommunikation, en uddannelse der i vores branche vil stille dig stærkt.


Om elektrikeruddannelsen
i TDC Group


Krav og varighed 
Du skal have bestået grundforløb 2 for at kunne søge en læreplads i TDC Group. Selve uddannelsen varer ca. fire år (inkl. grundforløb).

Elevantal og uddannelsesstart
Vi ansætter ca. 8 lærlinge årligt i området København & Nordsjælland med opstart omkring oktober måned. 

Skoleophold
Skoleforløb foregår på TEC Frederiksberg. 

Hovedforløb 2 og 3 sammensættes af følgende moduler:
• Netværks- og datakommunikation
• Programmering og opsætning af kommunikationsnetværk
• Avanceret fejlfinding, elektrisk støj og termografering 
• Integrerede kommunikationsnetværk.

Arbejdstid:
Den ugentlig arbejdstid er 37 timer eksklusiv spisepause. Din arbejdstid placeres mandag til fredag i tidsrummet kl. 7:30 – 15:30.

Løn og vilkår
Løn og vilkår vil være efter Elektrikeroverenskomsten mellem Tekniq og Dansk El-forbund. 

Kontakt
Servicechef Mathias Uhrskov, tlf: 51161828 eller mail: mu@tdc.dk
Servicechef Mathias Sørensen, tlf: 40421172 eller mail: masoe@tdc.dk

Make your mark on a better network. Today.