Støtte til BørneTelefonen

Offentliggjort på:
Del denne artikel
Støtte til BørneTelefonen

For TDC Group er det vigtigt, at børn og unge kan bruge de digitale teknologier på en tryg og sikker måde. Samtidig vil vi gerne bruge netop vores kommunikationsteknologier til at understøtte tryghed. Derfor har TDC Group gennem mange år haft et partnerskab med organisationen Børns Vilkår, hvis arbejde med børn og unge vi understøtter gennem vores teknologier og viden.

TDC Group leverer gratis og sikker telefoni til BørneTelefonen

TDC Group leverer telefoni- og internettjenester til BørneTelefonen helt uden beregning. Gennem dette partnerskab er vi med til at sikre, at børn og unge altid kan komme i kontakt med en rådgiver, hvis de har brug for nogen at tale med. Det kan handle om meget alvorlige problemer eller emner såsom forhold til venner, kærester, forældre og det at føle sig udenfor fællesskabet pga. drillerier og mobning. I 2016 var der 41.627 børn og unge, der kontaktede BørneTelefonen og fik rådgivning fra organisationens frivillige.

Dertil kommer, at medarbejdere fra TDC Group i 2016 var med til at rejse yderligere midler til Børns Vilkår gennem velgørenhedsløb, erhvervsnetværk og donationer fra medarbejdere.

Fokus på børn og unges digitale dannelse 

I det kommende år sigter vi mod at udbygge vores samarbejde om børn og unges digitale dannelse og trivsel, herunder også ved at styrke information til forældre om børnenes digitale virkelighed – og derved gøre forældrene bedre rustet til at understøtte børnene i en sund tilgang til digitale fællesskaber.