TDC Group tager ansvar for unges digitale dannelse

Offentliggjort på:
Del denne artikel
TDC Group tager ansvar for unges digitale dannelse 

I 2016 indgik TDC Group et nyt partnerskab med organisationen Danske Skoleelever med udgangspunkt i en fælles målsætning om at styrke det digitale fællesskab og modvirke digital mobning blandt børn og unge.

Det sker med baggrund i, at unges digitale liv fylder mere og mere, mens indsatsen for at lære elever at begå sig på de sociale medier og digitale platforme ikke har fulgt med udviklingen. Derfor savner mange unge også redskaberne til at håndtere og undgå ubehagelige oplevelser online. Vores partnerskab søger at afhjælpe dette.

Effektive værktøjer mod digital mobning

Den digitale dannelse er et centralt fokusområde for at sikre trivsel og undgå mobning i det moderne samfund. Samtidig viser forskningen, at peer-to-peer-metoder, hvor elever underviser andre elever i at begå sig med respekt for hinanden, kan være et særdeles effektivt værktøj mod digital mobning.

Partnerskaber med Danske Skoleelever

TDC Group vil i samarbejde med Danske Skoleelever i foråret 2017 lancere et nyt flerårigt projekt, der skal have fokus på inddragelse af eleverne, så de selv er med til at udpege løsninger. Projektet lægger ud med et forløb for 10 flagskibsklasser på tværs af landet, der skal arbejde i dybden med forskellige vinkler på digital dannelse og fællesskaber. Dermed vil vi finde nye måder til at udbygge og understøtte det gode digitale fælleskab med udgangspunkt i elevernes egne erfaringer.

Denne viden vil vi bruge til udarbejdelsen af et elev-til-elev kodeks samt en online læringsplatform til et forløb om digital dannelse, der skal stilles frit til rådighed. Vores målsætning er, at mindst 30.000 elever skal gennemføre forløbet og derved kvalificere sig til et særligt ”digitalt kørekort”. 

TDC Group deltager i Ungdommens Folkemøde '17 

Som Danmarks største leverandør af digitale forbindelser er TDC Group optaget af være tilstede på Ungdommens Folkemøde for at kunne gå i dialog med unge og diskutere samfundets digitale udvikling, f.eks. inden for emner som digital dannelse og fremtidens fællesskaber. Igen i år deltager TDC Group i Ungdommes Folkemøde 2017.