Integration på jobbet

Offentliggjort på:
Del denne artikel
Integration på jobbet 

Gennem de seneste par år har der været en betydelig tilstrømning af flygtninge fra bl.a. Syrien, som nu er begyndt på en ny tilværelse i Danmark. I den sammenhæng er en tilknytning til arbejdsmarkedet ofte den vigtigste nøgle til vellykket integration af nye borgere i samfundslivet. Som Danmarks 10. største private arbejdsplads har TDC Group derfor valgt at følge opfodringen fra regeringen og myndigheder om at oprette såkaldte IGU-forløb (Integrationsgrunduddannelse), som er et to-årigt forløb, der kombinerer en lønnet praktikstilling med skoleundervisning, herunder også sprogundervisning.

Mentorer på jobbet
IGU-forløbet er blevet iværksat i tæt samarbejde med de faglige organisationer i TDC Group, og der har været stor opbakning rundt omkring hos ledere såvel som fra de kolleger, der har meldt sig som mentorer og tolke for de flygtninge, der er begyndt i IGU-forløb. Mentorerne spiller en vigtig rolle ved at introducere den nye kollega til arbejdspladsen, informere om dagligdagen i virksomheden og afhjælpe eventuelle sprogbarrierer.

Velkommen til Waseem
En af dem, der er kommet i IGU-forløb, er 39-årige Waseem Shakir, der flygtede til Danmark fra borgerkrigen i Syrien, og nu arbejder med bygningstekniske opgaver hos TDC Group i København. Han har tidligere arbejdet som elektriker i Syrien, og derfor giver forløbet gode muligheder for, at han kan bygge videre på sine faglige kompetencer. Samtidig med at han bliver fortrolig med hverdagen på en dansk arbejdsplads og har en dagligdag, hvor han får trænet sprogkundskaberne sammen med danske kollegaer.

I alt er der i løbet af 2016 indgået aftaler med fem personer med flygtningebaggrund med henblik på IGU-forløb hos TDC Group, og vi forventer at igangsætte yderligere 10 forløb i 2017.