Fra Graduate til selvkørende Innovation Designer

Offentliggjort på:
Del denne artikel

Jeg arbejder som Innovation Designer hos TDC Erhverv i vores Growth Team, hvor vores fokus er at finde nye forretningsmuligheder og sætte nye produkter i markedet, som ikke er en del af TDC Groups nuværende portfolio. Vi består af en lille enhed med en stor diversitet i form af mange blandede stillingsprofiler, hvilket er superfedt, idet vi supplerer hinanden godt. 

I min afdeling udvikler vi sikkerhedsprodukter til vores erhvervskunder. Vi arbejder ud fra metoden om ’outside-in’, hvilket vil sige, at vi laver en del kundeforståelse for at forstå kundernes behov og det marked vi opererer i, før vi udvikler et produkt. Vi spytter altså ikke blot produkter ud i markedet uden at have undersøgt, om der er en efterspørgsel først.

Jeg føler mig meget priviligeret over at have stor frihed i mit job. Lige nu er jeg helt opslugt af et stort projekt, som jeg selv har fuldt ejerskab over. Jeg har altså frihed til helt selv at vælge, hvordan jeg løser opgaven. Mit team og jeg ejer på den måde projektet sammen og skal bære det igennem hele processen lige fra konceptudvikling og implementering af produktet til markedsføringen og salg. 


Mine arbejdsopgaver er meget varierende,
men på nuværende tidspunkt arbejder jeg med udvikling af et sikkerhedsprodukt. Helt grundlæggende undersøger jeg kundernes behov, udarbejder kravspecifikationer og finder ud af, hvad det helt præcist er for nogle løsninger, som de har brug for. Mine arbejdsopgaver er altid meget blandede og afhænger af, hvor i processen vi er. Da vi lige har lanceret vores produkt, arbejder jeg pt. meget med salgsprocessen, hvor vi undersøger den bedste måde at sælge dette produkt. Produktet er ikke et typisk telco-produkt men udspringer fra vores Growth team/innovationsenhed, så derfor er salgsprocessen anderledes end den plejer for traditionelle produkter. 

Jeg værdsætter især muligheden for at samarbejde med vores kunder, der består af alt fra mindre virksomheder til nogle af de største organisationer i Danmark, samt flere statslige institutioner og kommuner. Det er fedt at blive eksponeret overfor dem og vide, at jeg er med til at gøre hverdagen nemmere for mange forskellige typer af kunder.

I en stilling som Innovation Designer i TDC Group er det godt at have en viden om IT-ledelse, innovations-processer, business models, digitale teknologier og nye tech trends. Hvis man samtidig har lysten til at arbejde ud fra agile metoder og forstår at teste og validere formodninger, vil man også klare sig godt i et job som mit. Derudover er det selvfølgelig også vigtigt, at man er god til at kommunikere og ved hvilken information, der er vigtig for hvem, da der er mange interessenter i en stor organisation som TDC Group.

Som Graduate investerer TDC Group i en, og man får meget ejerskab. Jeg føler, at jeg har et stort mandat som medarbejder til at gøre hvad jeg mener, er det rigtige i forhold de projekter, som jeg arbejder med. Ledelsen udviser tillid til de ansatte, og det motiverer mig meget, at man har så meget indflydelse på sit eget arbejde. 

Der er en god teamspirit i TDC Group, da vi er en organisation, hvor samarbejde er i højsædet. Vi har et meget fleksibelt arbejdsmiljø med flextid, hvor man også kan arbejde hjemmefra. Nogle gange mødes mit team og jeg på virksomhedskontorer eller caféer og arbejder for at få lidt inspiration udefra. Vi har også tit hurtige møder omkring tavlen, hvor vi prøver at løse problemer i plenum og prioritere vores opgaveliste sammen. Der er som regel kun én af os der er lead på hver enkelt task, men vi løfter stadig opgaven i fællesskab.

Det er fedt at være en del af så alsidig en arbejdsplads. TDC Group er Danmarks 10. største private arbejdsplads, og her findes mange forskellige typer af profiler, som rummer enormt forskellige kompetencer. Du har mulighed for at arbejde inden for mange forskellige fagområder, eksempelvis fra sikkerhed til TV, IoT og smart cities. Det er virkeligt unikt at TDC Group har en så bred palette af services. 

Jeg gør en forskel for TDC Group ved at være en god ambassadør, idet jeg har stort fokus på at støtte op om at styrke vores image. Jeg har indgået samarbejder med studerendefra KEA, vidensdelet med start-ups, deltaget i et hav af kundemøder og holdt en del sparringsmøder med andre it-leverandører. Jeg prøver hele tiden at arbejde proaktivt ift. at styrke vores image udadtil og blive klogere på verden omkring os, så vi kan levere produkter og services af høj kvalitet, som giver mening for kunderne.