Selskabsmeddelelse

TDC : TDC tilretter dataark efter organisationsændring

Som led i eksekveringen af 2018 strategien justerede TDC Group den danske organisation i september 2016 med henblik på at gøre den mere kundefokuseret. Ændringerne indebærer yderligere ”end-to-end” procesansvar i forretningsenhederne. For den finansielle rapportering betyder det at der allokeres flere omkostninger til rapporterings­segmenterne Consumer, Business og Wholesale, mens tilsvarende færre omkostninger allokeres til Øvrige aktiviteter i Danmark.

TDC vil rapportere i overensstemmelse med den justerede organisation med virkning fra delårsrapporten januar – september 2016. Sammen­ligningstal for de enkelte forretningsenheders resultatopgørelser tilpasses i overensstemmelse hermed.

Et tilrettet dataark med sammenligningstal for 1. kvartal 2014 til 2. kvartal 2016 er derfor nu tilgængeligt på TDC’s hjemmeside og er vedhæftet denne meddelelse.

Tilretningen giver ikke anledning til ændring af TDC’s opdaterede forventninger til 2016, som blev offentliggjort den 21. juni 2016. 

         TDC A/S
         Teglholmsgade 1
         0900 København C
         tdc.dk