Selskabsmeddelelse

TDC : Ændring af aktiebaseret incitamentsprogram for ledelsen i TDC’s norske forretning

TDC A/S har i dag besluttet at ændre det aktiebaserede incitamentsprogram (“Incitamentsprogrammet”) for lederne af TDC Norway AS og Get AS (“TDC’s norske forretning”), som blev lanceret i juli 2015, jf. fondsbørsmeddelelse nr. 23 af 10. juli 2015.

 

Incitamentsprogrammet består af to dele:

(i)    lederne er berettiget til en bonus i form af "Restricted Stock Units" baseret på udviklingen i EBITDA-capex sammenlignet med et tærskelniveau for TDC's norske forretning for perioden dækkende regnskabsårene 2015, 2016 og 2017. Det samlede bonusbeløb kan ikke overstige NOK 150 mio. i Bonusperioden, uanset om en udvikling i EBITDA-capex ville give lederne ret til et højere bonusbeløb.

(ii)   som en integreret del af Incitamentsprogrammet har TDC indgået en investeringsaftale med hver enkelt leder, hvor lederne samlet har erhvervet aktier i TDC for NOK 100m, jf. fondsbørsmeddelelse nr. 27 af 11. august 2015.

 

Ændringen af Incitamentsprogrammet vedrører udelukkende (i) ovenfor, og indebærer at lederne vil være sikret en minimumsforrentning af deres investering i TDC-aktier på 0,8% (svarende til den tre årige norske risikofri rente) i form af en kompensation udbetalt i form af TDC-aktier eller kontanter. Til illustration og under antagelse af den nuværende aktiekurs (DKK 35 pr. aktie) vil den samlede yderligere bonus som følge af ændringen udgøre NOK 31m (til afregning i 2018).

 

Alle andre vilkår og betingelser for Incitamentsprogrammet, herunder investeringsaftalerne forbliver uændrede.

 

Ændringen har til hensigt i højere grad at bringe den norske ledelses afkast af incitamentsprogrammet i overensstemmelse med de finansielle resultater af TDC’s norske forretning.

 

Ændringen påvirker ikke TDC’s forventninger for 2016, som blev offentliggjort 21. juni 2016 i forbindelse med offentliggørelsen af salget af TDC’s svenske datterselskab TDC Sverige AB.

         TDC A/S
         Teglholmsgade 1
         0900 København C
         tdc.dk