Selskabsmeddelelse

TDC : Indberetning af ledende medarbejders transaktion vedrørende TDC-aktier

TDC A/S offentliggør i dag nedenstående indberetning om ledende medarbejderes transaktioner vedrørende aktier i TDC A/S i henhold til artikel 19 i EU-forordning 596/2014 (markedsmisbrugsforordningen).

 

 

1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar
 
a) Navn   Stig Pastwa
2. Årsag til indberetningen
a) Stilling/titel   Koncerndirektør i TDC A/S, CFO
b) Første indberetning/ændring   Første indberetning
3. Nærmere oplysninger om udstederen
a) Navn   TDC A/S
b) LEI-kode[1]  
4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen
 
Identifikationskode
  Aktier
 
 
 
  ISIN DK0060228559
b) Transaktionens art   Køb
c) Pris(er) og mængde(r)
 
                           Pris(er)                                     Mængde(r)                           DKK 35,700                             5.000 aktier
d) Aggregerede oplysninger
-       Aggregeret mængde
-       Pris
 
e) Dato for transaktionen   2016-08-10
f) Sted for transaktionen   NASDAQ Copenhagen (XCSE)

 

 

 

 

 

 

[1] LEI koder er for nuværende ikke et påkrævet felt.

 

 

         TDC A/S
         Teglholmsgade 1
         0900 København C
         tdc.dk