Selskabsmeddelelse

TDC: Storaktionærmeddelelse vedr. TDC A/S

I henhold til § 29 i lov om værdipapirhandel m.v., jf. bekendtgørelse nr. 1256 of 4. november 2015 om storaktionærer, meddeles det hermed, at Massachusetts Financial Services Company (MFS) den 19. september 2016 har oplyst til TDC, at deres beholdning af aktier i TDC pr. 15. september 2016 udgør under 5% af stemmerettighederne og aktiekapitalen i TDC.

 

TDC A/S

Teglholmsgade 1

0900 København C

tdc.dk