Selskabsmeddelelse

TDC : TDC er blevet tildelt aftale under SKI 50.48-udbuddet

TDC A/S meddeler, at Statens og Kommunernes Indkøbs Service (SKI) i dag har afgjort udbuddet af SKI 50.48-aftalen og har tildelt delaftale 1 og 2 til TDC som hovedleverandør. Delaftale 1 og 2 omfatter mobiltelefoni og mobilt bredbånd, fastnettelefoni, mobiltelefoner og mobilt modem samt mobilt tilbehør til den danske stat, tilsluttede kommuner og regioner samt tilhørende institutioner. Aftalen træder i kraft den 1. januar 2018 for en periode på 2 år med en option for SKI til forlængelse af aftalen to gange med 1 år pr. forlængelse. 

TDC Group har samlet set fået en bedre aftale end sidst. Den vil ikke have nogen indvirkning på TDC Groups forventninger for 2017, som blev offentliggjort den 6. februar 2017. For 2018 vil TDC Group forventeligt få en positiv effekt på EBITDA (indtjeningen) sammenlignet med 2017. Effekten vil dog afhænge af, hvor hurtigt kunderne skifter til den nye aftale, og den fulde effekt af den nye aftale forventes først i 2019. Ved udgangen af 2018 kan resultatet af aftalerne potentielt have tilført mere end 100.000 nye mobile enheder til TDC.

         TDC A/S
         Teglholmsgade 1
         0900 København C
         tdc.dk