Selskabsmeddelelse

TDC : Indberetning af ledende medarbejderes transaktioner vedr. TDC-aktier

TDC A/S offentliggør i dag nedenstående indberetning om ledende medarbejderes transaktioner vedrørende aktier i TDC A/S i henhold til artikel 19 i EU-forordning 596/2014 (markedsmisbrugsforordningen).

 

1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar
 
a) Navn   Marina Lønning
2. Årsag til indberetningen
a) Stilling/titel   Koncerndirektør TDC A/S
b) Første indberetning/ændring   Første indberetning
3. Nærmere oplysninger om udstederen
a) Navn   TDC A/S
b) LEI-kode   529900N96EOVRB114D28
4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen
 
Identifikationskode
  Aktier
  
  ISIN DK0060228559
b) Transaktionens art   Køb af aktier 
c) Pris(er) og mængde(r)
 
           Pris(er)                              Mængde(r)                                  DKK 588.186,63                       15.803 aktier                                DKK 219.486,34                         5.897 aktier
d) Aggregerede oplysninger
-       Aggregeret mængde
-       Pris
 
 
21.700 aktier

DKK 807.672,97
e) Dato for transaktionen   2017-11-27
f) Sted for transaktionen   NASDAQ Copenhagen A/S

 

1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar
 
a) Navn   Andreas Pfisterer
2. Årsag til indberetningen
a) Stilling/titel   Koncerndirektør TDC A/S
b) Første indberetning/ændring   Første indberetning
3. Nærmere oplysninger om udstederen
a) Navn   TDC A/S
b) LEI-kode   529900N96EOVRB114D28
4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen
 
Identifikationskode
  Aktier
  
  ISIN DK0060228559
b) Transaktionens art   Køb af aktier 
c) Pris(er) og mængde(r)
 
      Pris(er)                                    Mængde(r)                            EUR 100.420,63                         20.000 aktier
d) Aggregerede oplysninger
-       Aggregeret mængde
-       Pris
 
e) Dato for transaktionen   2017-11-27
f) Sted for transaktionen   Börse Stuttgart

 

         TDC A/S
         Teglholmsgade 1
         0900 København C
         tdc.dk