Selskabsmeddelelse

TDC : TDC reducerer indbetalinger til TDC Pensionskasse

TDC oplyser i dag, at med virkning fra 1. januar 2018 vil TDC reducere sine indbetalinger til TDC Pensionskasse, idet TDC ikke længere vil refundere visse administrationsomkostninger, ligesom indbetalinger af pensionsbidrag til pensionstilsagnsordningerne i TDC Pensionskasse vil blive reduceret.

 

Beslutningen er truffet som følge af den komfortable kapitalisering af pensionskassen. For TDC vil det medføre en positiv påvirkning af equity free cash flow på ca. DKK 75m i 2018. Den forventede nutidsværdi af de fremtidigt sparede indbetalinger til TDC Pensionskasse er estimeret til DKK 0,4 mia.

 

Ovennævnte vil ikke have betydning for pensionsudbetalingerne til medlemmerne af TDC Pensionskasse.

         TDC A/S
         Teglholmsgade 1
         0900 København C
         tdc.dk