Selskabsmeddelelse

TDC : Storaktionærmeddelelse vedrørende TDC A/S

I henhold til § 29 i lov om værdipapirhandel m.v., jf. bekendtgørelse nr. 1256 af 4. november 2015 om storaktionærer, meddeles det hermed, at  BlackRock Inc. har informeret TDC om, at de den 11. maj 2017 har erhvervet aktier og finansielle instrumenter i TDC, som bringer deres  beholdning over 5% af aktiekapitalen og stemmerettighederne.

BlackRock Inc. besidder:

 

·          36.953.693 aktier á nominelt DKK 1 (i alt nominelt DKK 36.953.693) i TDC, svarende til 4,55% af den samlede aktiekapital

           og af de samlede stemmerettigheder, og

·          4.232.873 aktier og stemmerettigheder i TDC gennem finansielle instrumenter (med ret til kontant afregning), svarende til

            0,52% af den samlede aktiekapital og af de samlede stemmerettigheder,

 

som samlet svarer til 5.07% af den samelde aktiekapital og af de samlede stemmerettigheder. Aktierne er ejet indirekte.

         TDC A/S
         Teglholmsgade 1
         0900 København C
         tdc.dk