Selskabsmeddelelse

TDC: Indberetning af ledende medarbejderes transaktioner vedr. TDC-aktier

TDC A/S offentliggør i dag nedenstående indberetning om ledende medarbejderes transaktioner vedrørende aktier i TDC A/S i henhold til artikel 19 i EU-forordning 596/2014 (markedsmisbrugsforordningen).

1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar
 
a) Navn  Jaap Postma
2. Årsag til indberetningen
a) Stilling/titel   Koncerndirektør i TDC A/S
b) Første indberetning/ændring   Første indberetning
3. Nærmere oplysninger om udstederen
a) Navn   TDC A/S
b) LEI-kode   529900N96EOVRB114D28
4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen
 
Identifikationskode
  Aktier
 
 
 
  ISIN DK0060228559
b) Transaktionens art   Køb af aktier
c) Pris(er) og mængde(r)
 
Pris(er): DKK 1.008.662 and mængde(r): 27.100 aktier
d) Aggregerede oplysninger
-         Aggregeret mængde
-         Pris
 
e) Dato for transaktionen 2018-02-02
f) Sted for transaktionen NASDAQ Copenhagen A/S

Henvendelser vedrørende ovenstående bedes rettet til TDC Investor Relations, på +45 6663 7680 eller investorrelations@tdc.dk.

Denne offentliggørelse er foretaget af Mads Julius Christensen, Treasury Analyst hos TDC A/S.