Selskabsmeddelelse

TDC : Storaktionærmeddelelse vedrørende TDC A/S

TDC : Storaktionærmeddelelse vedrørende TDC A/S

I henhold til § 39 i lov om kapitalmarkeder, jf. bekendtgørelse nr. 1172 af 31. november 2017 om storaktionærer, meddeles det hermed, at  UBS Group AG har informeret TDC om, at de den 28. februar 2018 har erhvervet finansielle instrumenter i TDC, som bringer deres  beholdning af finansielle instrumenter over 5% af aktiekapitalen og stemmerettighederne.

UBS Group AG besidder:

  • 42.528.864 aktier og stemmerettigheder i TDC gennem finansielle instrumenter (med ret til kontant afregning), svarende til 5,23% af den samlede aktiekapital og af de samlede stemmerettigheder.

Herudover besidder UBS Group AG:

  • 58.262.573 aktier á nominelt DKK 1 (i alt nominelt DKK 58.262.573) i TDC, svarende til 7,18% af den samlede aktiekapital og af de samlede stemmerettigheder.

Samlet svarer UBS Group AG beholdning af aktier og finansielle instrumenter til 12.41% af den samelde aktiekapital og af de samlede stemmerettigheder. Aktierne er ejet indirekte.

Henvendelser vedrørende ovenstående bedes rettet til TDC Investor Relations, på +45 6663 7680 eller investorrelations@tdc.dk.

Release 23-2018 Storaktionærmeddelelse UBS Group AG - DK