Selskabsmeddelelse

TDC : Storaktionærmeddelelse vedrørende TDC A/S

TDC : Storaktionærmeddelelse vedrørende TDC A/S

I henhold til § 39 i lov om kapitalmarkeder, jf. bekendtgørelse nr. 1172 af 31. november 2017 om storaktionærer, meddeles det hermed, at  UBS Group AG har informeret TDC om, at pr. 5. marts 2018 udgør UBS Group AG’s beholdning af stemmerettigheder og aktiekapital tilknyttet til aktier i TDC under 5%.

UBS Group AG besidder:

  • 39.296.717 aktier á nominelt DKK 1 (i alt nominelt DKK 39.296.717) i TDC, svarende til 4,84% af den samlede aktiekapital og af de samlede stemmerettigheder, og
  • 49.850.723 aktier og stemmerettigheder i TDC gennem finansielle instrumenter (med ret til kontant afregning), svarende til 6,14% af den samlede aktiekapital og af de samlede stemmerettigheder,

som samlet svarer til 10.98% af den samelde aktiekapital og af de samlede stemmerettigheder. Aktierne er ejet indirekte.

Henvendelser vedrørende ovenstående bedes rettet til TDC Investor Relations, på +45 6663 7680 eller investorrelations@tdc.dk.

TDC A/S
Teglholmsgade 1
0900 København C
tdc.dk

Release 24-2018 Storaktionærmeddelelse UBS Group AG - DK