Selskabsmeddelelse

TDC : Storaktionærmeddelelse vedrørende TDC A/S

TDC : Storaktionærmeddelelse vedrørende TDC A/S

I henhold til § 39 i lov om kapitalmarkeder, jf. bekendtgørelse nr. 1172 af 31. november 2017 om storaktionærer, meddeles det hermed, at  UBS Group AG har informeret TDC om, at pr. 4. april 2018 har UBS Group AG erhvervet aktier som bringer deres beholdning af stemmerettigheder og aktiekapital tilknyttet til aktier i TDC over 10%.

UBS Group AG besidder:

  • 86.693.347 aktier á nominelt DKK 1 (i alt nominelt DKK 86.693.347) i TDC, svarende til 10,68% af den samlede aktiekapital og af de samlede stemmerettigheder, og
  • 3.478.950 aktier og stemmerettigheder i TDC gennem finansielle instrumenter (med ret til kontant afregning), svarende til 0,43% af den samlede aktiekapital og af de samlede stemmerettigheder,

som samlet svarer til 11.10% af den samelde aktiekapital og af de samlede stemmerettigheder. Aktierne er ejet indirekte.

Henvendelser vedrørende ovenstående bedes rettet til TDC Investor Relations, på +45 6663 7680 eller investorrelations@tdc.dk.


TDC A/S

Teglholmsgade 1

0900 København C

tdc.dk

Vedhæftet fil