Selskabsmeddelelse

TDC : Storaktionærmeddelelse vedrørende TDC A/S

TDC : Storaktionærmeddelelse vedrørende TDC A/S

I henhold til § 39 og 40 i lov om kapitalmarkeder, jf. bekendtgørelse nr. 1172 af 31. november 2017 om storaktionærer, meddeles det hermed, at  UBS Group AG har informeret TDC om, at pr. 5. april 2018 har UBS Group AG afhændet aktier som bringer deres beholdning af stemmerettigheder og aktiekapital tilknyttet til aktier i TDC under 10%.

UBS Group AG besidder:

  • 65.290.160 aktier á nominelt DKK 1 (i alt nominelt DKK 65.290.160) i TDC, svarende til 8,04% af den samlede aktiekapital og af de samlede stemmerettigheder, og
  • 3.478.950 aktier og stemmerettigheder i TDC gennem finansielle instrumenter (med ret til kontant afregning), svarende til 0,43% af den samlede aktiekapital og af de samlede stemmerettigheder,

som samlet svarer til 8.47% af den samelde aktiekapital og af de samlede stemmerettigheder. Aktierne er ejet indirekte.

Herudover meddelses hermed i henhold til § 40 i lov om kapitalmarkeder, jf. bekendtgørelse nr. 1172 af 31. november 2017 om storaktionærer, at  BlackRock Inc. har informeret TDC om, at pr. 9. april 2018 har BlackRock Inc. afhændet aktier og finansielle instrumenter i TDC, som bringer deres beholdning af stemmerettigheder og aktiekapital tilknyttet til aktier i TDC under 5%.


TDC A/S

Teglholmsgade 1

0900 København C

tdc.dk

Vedhæftet fil