Selskabsmeddelelse

TDC : Storaktionærmeddelelse vedrørende TDC A/S

TDC : Storaktionærmeddelelse vedrørende TDC A/S

I henhold til § 38 i lov om kapitalmarkeder, jf. bekendtgørelse nr. 1172 af 31. november 2017 om storaktionærer, meddeles det hermed, at  UBS Group AG har informeret TDC om, at pr. 4. maj 2018 har UBS Group AG afhændet aktier som bringer deres beholdning af stemmerettigheder og aktiekapital tilknyttet til aktier i TDC under 5%.

UBS Group AG besidder 3.132.790 aktier á nominelt DKK 1 (i alt nominelt DKK 3.132.790) i TDC, svarende til 0.39% af den samlede aktiekapital og af de samlede stemmerettigheder i TDC. Aktierne er ejet indirekte.


Henvendelser vedrørende ovenstående bedes rettet til TDC Investor Relations, på +45 6663 7680 eller investorrelations@tdc.dk.

Denne offentliggørelse er foretaget af Dennis Callesen, Investor Relations Manager hos TDC A/S.


TDC A/S

Teglholmsgade 1

0900 København C

tdc.dk

Vedhæftet fil