Bestyrelsen

TDC’s bestyrelse består af 10 medlemmer, hvoraf seks er valgt af generalforsamlingen, og fire er valgt af medarbejderne.

TDC’s bestyrelse har en international profil og nogen mangfoldighed i forhold til alder, nationalitet og faglig baggrund.

I juni 2018 fastsatte bestyrelsen et måltal om, at blandt de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmerskal begge køn være repræsenteret med minimum 25% inden udgangen af 2020.

Fordelingen af kvindelige og mandlige bestyrelsesmedlemmer er på nuværende tidspunkt henholdsvis 17 % og 83 % i 2018.

Der findes mange forskellige kompetencer og erfaringer i bestyrelsen, herunder: finansiel kompetence, juridisk kompetence, erfaring med kunderelationer, erfaring med international telekommunikation, erfaring med online-forretning, erfaring med branding og topledelse fra andre danske børsnoterede virksomheder.

Læs mere om de individuelle bestyrelsesmedlemmers kompetencer og erfaringer.


Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer

Efter dansk lovgivning har de ansatte i TDC ret til at blive repræsenteret i selskabets bestyrelse gennem medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Selskabsloven giver medarbejderne ret til at vælge et antal repræsentanter svarende til halvdelen af det samlede antal bestyrelsesmedlemmer valgt på generalforsamlingen.

Bestyrelsesmedlemmer vælges af medarbejderne for en fireårig periode og har samme rettigheder, pligter og ansvar som generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. De nuværende medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer blev valgt i 2016 og deres valgperiode udløber i 2020.

Andre dokumenter

Make your mark on a better network. Today.