Koncernledelse

Henrik Clausen udgør koncernledelsen i TDC A/S og varetager den daglige ledelse af TDC A/S.

Bestyrelse

Bestyrelsen i TDC A/S består af 11 medlemmer, hvoraf syv vælges på generalforsamlingen, og fire vælges af koncernens medarbejdere. Bestyrelsen er ansvarlig for den overordnede og strategiske ledelse af TDC Group.

VORES PRINCIPPER

Corporate Governance

TDC Group efterstræber sunde corporate governance principper. På denne side kan du se TDC Group's lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse i henhold til Årsregnskabslovens § 107b. Redegørelsen beskriver TDC Group's holding til anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse.