Koncernledelse

Koncernledelsen i TDC Group består af den adm. direktør og to koncerndirektører. Sammen varetager koncernledelsen den daglige ledelse i TDC Group.

TDC NET CEO

Nuuday CEO

Bestyrelse

Bestyrelsen i TDC Group har 10 medlemmer, hvoraf seks er valgt af generalforsamlingen, og fire er valgt af medarbejderne. TDC Group's bestyrelse er ansvarlig for den overordnede og strategiske ledelse af TDC Group. 

VORES PRINCIPPER

Corporate Governance

TDC Group efterstræber sunde corporate governance principper. På denne side kan du se TDC Group's lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse i henhold til Årsregnskabslovens § 107b. Redegørelsen beskriver TDC Group's holding til anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse.