Dækning

Et godt mobilnetværk skal virke dér, hvor du er. TDC Groups mobilnetværk tilbyder den bedste dækning, fordi vi har det bedste 4G mobilnetværk i Danmark med den bedste rækkevidde og mest ensartede dækning på tværs af landet.

Vi tænker langsigtet med fokus på, hvor folk opholder sig mest. Hvor der er boliger, erhverv, motorveje, jernbaner og i rekreative områder inkl. på havet, dækker vi optimalt. Jo kortere afstand til nærmeste mast, jo bedre dækning. TDC Group har de seneste år foretaget store investeringer i vores mobilnetværk, og alene de to sidste år har vi opsat over 200 nye mobilmaster.

Men det er ikke kun os, der påvirker, hvordan dækningen virker hos dig.

Da kommunikationen mellem vores master og din enhed foregår via radiobølger vil alt, der kan forstyrre modtagelse af radio også kunne sænke kvaliteten af et mobilsignal.  Dvs. at velisolerede bygninger, solafvisende vinduer og sæsonbetonede ting, som f.eks. snefald kan dæmpe signalet.

Mange vil også opleve pletvis dårligere mobildækning i bil eller tog på grund af høj fart eller togets konstruktion.

Men vi arbejder hele tiden på at levere det bedste 4G mobilnetværk med den højeste hastighed flest steder i landet, så du hele tiden kan tale, søge og streame med højeste hastighed uden afbrydelser.


Få Danmarks bedste 4G mobilnetværk

   

Lidt fakta om dækning

Dækning kan måles ud fra geografi eller demografi. Hos TDC Group beregner vi vores dækning ud fra befolkningstæthed frem for geografi. Det betyder, at selvom vi har 99,5 pct. dækning på 4G, vil der være f.eks. naturskønne områder, hvor der ikke kan opnås dækning. Til gengæld er der fuld 4G dækning alle de steder, hvor mennesker opholder sig.

I Danmark anvender teleoperatørerne 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz og 2600 MHz frekvenser til at sende mobilsignaler.
800 og 900 MHz giver den dybere indendørs dækning og stor geografisk spredning. 1800 til 2600 MHz giver kapacitet, så man kan være mange på nettet samtidig.

For 3G (såvel som 2G) er vi landsdækkende med 900 MHz, som rækker længere end 1800 og 2100 Mhz. Med 3G får du dermed dækning, også i de yderområder, hvor der kun befinder sig få eller ingen master.
Derudover er alle større byer og rekreative områder også dækket med 1800, 2100 og 2600 MHz for at sikre kapacitet.

Hvad får du ud af det?

Intet er mere irriterende end, hvis dækningen pludselig forsvinder midt i en vigtig samtale, eller imens du er i gang med at downloade, streame, søge eller andet på nettet. Derfor arbejder vi konstant på at sikre den gode dækning.

Hos os finder du 4G+, som er en videreudvikling af 4G og frontløberen for 5G. På 4G+ bruges forskellige frekvenser samtidig. Derigennem får man en bedre udnyttelse af kapaciteten og dermed bedre dækning for dig. Frekvenserne er de bånd, som mobilsignalerne sendes på, jo lavere frekvens jo længere rækkevidde og bedre evne til at trænge ind i bygninger og give indendørs dækning.

Valget af telefon, tablet eller andre enheder har stor indflydelse på, hvordan netværket og dækningen opleves. Derfor kan det, hvis du oplever problemer, til tider være relevant at prøve en anden slags telefon, for at se om det er generelt, eller relateret til den specifikke type af telefon.

TDC Group dækningskort

Kortet viser, hvordan den beregnede dækning er i dit område. Vi bestræber os på at lave så retvisende en beregning af dækningen som muligt, men hastigheden afhænger af antallet af brugere på masten, afstanden til masten og omgivelserne. Når flere er på nettet samtidig, deles I om kapaciteten.

Se hvilken hastighed du kan forvente i dit område ved at klikke på linket til dækningskortet nedenfor.


Test dit eget mobilnetværk med TDC NetPerform

TDC NetPerform er en app, som gør det nemt at måle, hvor god din dækning og netforbindelse er, dér hvor du befinder dig. App’en sender desuden informationerne om dækning og hastighed videre til TDC Group, så vi hele tiden kan forbedre vores netværk og services.