Stabilitet

Hos TDC Group overvåger vi mobilnetværket 24 timer i døgnet, syv dage om ugen, hver eneste dag i året. Vi arbejder konstant på at tjekke og teste vores netværk og foretager nøje planlagte ændringer og opgraderinger, så vi undgår nedbrydelser og sikrer, at du altid har den bedste forbindelse.

Hvis der er nyt udstyr, ny teknologi eller systemer, som skal i drift, syretestes det før drift, både teknisk og proceduremæssigt.

Ved events, som festivaller, markeder og motionsløb, med mange mennesker på et sted tjekker vi på forhånd, om der skal midlertidige master op, ekstra kapacitet i nettet eller drejes på eksisterende master for at sikre stabilitet.

Vi har alarmer, som viser, når vi er ved at nå kapacitets max. grænsen, så nedbrud tages i opløbet og stabiliteten sikres.

Vi gør os umage med at fortælle, hvornår vi laver ændringer og holder altid vores kunder opdateret i tilfælde af driftsforstyrrelser.

Få Danmarks bedste 4G mobilnetværk

   

Lidt facts om stabilitet

Centrale noder
Mobilnettet består af master og corenoder, som er hjernen i netværket. To eller flere noder kører parallelt, så de understøtter hinanden. Ligesom back-up generatorer. Back-up sker helt automatisk og det er ikke noget, man lægger mærke til som bruger.

Alternativitet
Centrale forbindelser i mobilnettet. Trafikken kan gå flere veje, fra sender til modtager. Hvis der er afbrydelse eller forbindelsen bryder ned, så findes en alternativ vej. Derfor er der altid ekstra kapacitet i noderne, så de kan bære eventuel ekstra trafik fra andre noder, som er gået ned.

Hvad betyder det for dig?

Hos TDC Group gør vi alt for at undgå driftsforstyrrelser og nedbrud. Hvis noget skal ændres, gør vi det på tidspunkter, som generer mindst muligt.

TDC Group justerer netværket konstant
Der sker konstant mindre ændringer, nye by-udstykninger påbegyndes, bygninger får ændret deres højde, lejemål til master kan blive opsagt osv. Desuden kan antallet af samtidige brugere i et område variere meget. Det betyder, at dækningen vil kunne opleves forskellig over tid samme sted.
TDC Group arbejder i døgndrift for at sikre, at du opnår en konstant stabil og hastig forbindelse – også selv om din omverden ændrer sig.

Du kan være sikker på, at vi holder dig ajour omkring akut opståede driftsfejl på TDC Groups produkter og ydelser.

Drift og dækning

Har du problemer med at komme online eller er din hastighed pludselig dalet, så kan du prøve at:

  1. Genstarte din mobil, router, eller computer.
  2. Tjekke om der er driftsforstyrrelser eller fejlmeldinger i dit område.
  3. Vær opmærksom på, at hastigheden bliver påvirket af antallet af brugere på masten, afstanden til masten og omgivelserne.
  4. Se, hvor der er kendte driftsforstyrrelser, der kan påvirke dine produkter.eller nogle fejlmeldinger på den adresse, du opholder dig.


Mere om TDC Group