Presse

TDC Group om Teknologipagt: Børn og unge skal blive digitalt køreklare

Offentliggjort på:
Del denne artikel

Regeringen har i dag lanceret i dag Teknologipagten, som med fire ministre i spidsen har sat et mål om at 20 procent flere skal gennemføre en faglært eller videregående uddannelse over de næste 10 år indenfor de såkaldte STEM-områder (teknologi, IT, naturvidenskab og matematik).

TDC Group bakker op om den målsætning, da basale digitale kompetencer bliver helt afgørende for den enkelte danskers mulighed for at gøre sig gældende på arbejdsmarkedet fremover, ligesom Danmark står over for massiv mangel på IT-specialister.

”Digitaliseringen af samfundet er kun lige begyndt og vedrører hver og én af os. Som én af Danmarks største teknologivirksomheder vil vi gerne være med til at tage et ansvar for udviklingen af Danmarks digitale kompetencer, og derfor bidrager vi til Teknologipagten med bl.a. læringsmaterialet WiFive, hvor vi sammen med Danske Skoleelever giver alle folkeskoleelever mulighed for at tage et digitalt kørekort,”fortæller Pernille Erenbjerg, administrerende direktør i TDC Group.

Vi skal sætte tidligt ind
Børn og unge er storforbrugere af sociale medier og lever allerede i dag digitale liv. Det betyder dog ikke, at de også har den nødvendige teknologiske eller digitale forståelse. Derfor har ”WiFive – det gode digitale fællesskab” til formål både at styrke elevernes teknologiforståelse, men også at sikre god digital adfærd. Ifølge TDC Group er begge dele vigtige og hinandens forudsætninger. Det er nemlig helt afgørende, at teknologibegejstringen som Teknologipagten skal fremme hos danske unge også suppleres med digital dannelse.

”Danmark har brug for en Teknologipagt, og vi skal sætte tidligt ind, allerede i folkeskolen. I TDC Group er vi stolte af at bidrage med læringsmaterialet WiFive, som både har fokus på digital dannelse og uddannelse, og som vi har udviklet sammen med Danske Skoleelever,” siger Pernille Erenbjerg.

Begejstrede skoleelever
Hos Danske Skoleelever er man også begejstret for Teknologipagten:

”Vi har taget initiativet til WiFive sammen med TDC for at få sat teknologi og digital dannelse på skoleskemaet, for skolefag, der understøtter den teknologiske udvikling, skal man lede længe efter. Jeg håber, at Teknologipagten kan være med til at lave om det på,”siger Jakob Bonde Nielsen, formand for Danske Skoleelever.

TDC Group og Danske skoleelever lægger i WiFive-samarbejdet også vægt på, at undervisningen foregår i øjenhøjde og derfor inddrages eleverne i udviklingen, så de selv er med til at udpege løsninger og metoder. I samarbejde med 10 flagskibsklasser har projektet udviklet et undervisningsmateriale samt det digitale kørekort, der skal gøre det spændende og nemt for elever i folkeskolen at gennemføre kvalificerede undervisningsforløb om digital dannelse og teknologiforståelse. Undervisningsmaterialet og det digitale kørekort stilles gratis til rådighed for alle lærere og skoleklasser i Danmark via wifive.dk.